Interwencje

Ciąg dalszy drogi.

Odpowiedź z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Odpowiedzi na zapytania prasowe otrzymałam, jednak ich nie opublikuję. Celem naszej Redakcji nie jest kompromitacja autora odpowiedzi. Niemniej jednak w dniu dzisiejszym, pismem skierowanym do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego poprosiłam o poprawienie i uzupełnienie odpowiedzi według przyjętych norm współpracy. Moim obowiązkiem jako autora tekstu jest przekazywanie Państwu rzetelnych informacji opartych na faktach, dokumentach. W związku z powyższym po uzyskaniu niezbędnych informacji uzupełnię tekst o materiał dotyczący Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

AKTUALIZACJA

W dniu dzisiejszym 29.07.2019r. redakcja otrzymała odpowiedź z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

  1. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zarządza siecią 618,358 km.
  2. Cała sieć dróg podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jest objęta ubezpieczeniem.
  3. Drogi podległe pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie są ubezpieczone w firmie Compensa TU SA Vienna Insurance Group Odział w Poznaniu ul. Szelągowska 29, 61-626 Poznań.
  4. Roczny łączny koszt z tytułu ubezpieczenia w 2018r. wynosił 11 000 zł.
  5. Roczny łączny koszt z tytułu ubezpieczenia w 2019r. wynosi 20 000 zł.
  6. Na pytanie do ilu zdarzeń drogowych w 2018r. doszło na drogach podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie odpowiedziano: nie posiadamy takiej informacji.
  7. Na pytanie do ilu zdarzeń drogowych do maja 2019r. doszło na drogach podległych pod pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie odpowiedziano: nie posiadamy takiej informacji.
  8. Na pytanie czy był przeprowadzony przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej odpowiedziano: Tak był przetarg. Przetarg został przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Starostwo nie prowadzi analizy zdarzeń drogowych. Sprawa jest istotna, gdyż ilość wypadków wskazuje czy na danych odcinkach drogi nie należy wprowadzić zmian.

W dniu 23 lipca 2019r. na prośbę użytkowników dróg powiatowych jako redakcja skierowaliśmy prośbę do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego o lokalizację znaku STOP na ul. Kawiary z dojazdem do ulicy Słonecznej. O decyzji poinformujemy.

Tekst: Anna Nowak, na podstawie odpowiedzi na zapytania prasowe

Zbliżone tematy :

Dodaj komentarz