Gorący temat Interwencje

Ciąg dalszy drogi.

W konkluzji do artykułu „Warto wiedzieć kto jest zarządcą drogi na której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia” informuję, że po uzyskaniu odpowiedzi na zapytania prasowe skierowane bezpośrednio do Prezydenta Miasta Gniezna Tomasza Budasza i Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego fakty są następujące:

Odpowiedź z Urzędu Miasta Gniezno:  

  1. Urząd Miasta w Gnieźnie zarządza 362 drogami gminnymi.
  2. Wszystkie drogi gminne będące pod zarządem Miasta Gniezno są ubezpieczone.
  3. Drogi gminne będące pod zarządem Miasta Gniezno są ubezpieczone w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Spółka Akcyjna.
  4. Roczny łączny koszt z tytułu ubezpieczenia w 2018r. wynosił 37 988zł
  5. Roczny łączny koszt z tytułu ubezpieczenia w 2019r. wynosi 44 554zł
  6. Na pytanie do ilu zdarzeń drogowych w 2018r. doszło na drogach podległych pod UM odpowiedź: w 2018r. zgłoszono 27 zdarzeń.
  7. Na pytanie do ilu zdarzeń drogowych doszło na drogach podległych pod UM do 30 maja 2019r. odpowiedź: do 30 maja 2019 roku zgłoszono 18 zdarzeń.
  8. Na pytanie czy był przeprowadzony przetarg na wybór firmy ubezpieczeniowej w UM, odpowiedź: ubezpieczyciel został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

Odpowiedź z Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Odpowiedzi na zapytania prasowe otrzymałam, jednak ich nie opublikuję. Celem naszej Redakcji nie jest kompromitacja autora odpowiedzi. Niemniej jednak w dniu dzisiejszym, pismem skierowanym do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego poprosiłam o poprawienie i uzupełnienie odpowiedzi według przyjętych norm współpracy. Moim obowiązkiem jako autora tekstu jest przekazywanie Państwu rzetelnych informacji opartych na faktach, dokumentach. W związku z powyższym po uzyskaniu niezbędnych informacji uzupełnię tekst o materiał dotyczący Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Dlaczego piszę o drogach? Uważam, że sprawa jest istotna. Często dochodzi do zdarzeń drogowych, skala urazów jest zróżnicowana, skutki odczuwalne mogą być latami. Z pozyskanych informacji wynika, że wszystkie drogi, zarówno pas jezdni jak i chodnik … Urząd Miasta ma ubezpieczone. Poszkodowane osoby, które doznały obrażeń czy poniosły straty materialne (uszkodzony pojazd, koszty naprawy, utracone korzyści, konieczność wypożyczenia innego auta na czas naprawy) na drogach podległych pod Urząd Miasta mają prawo wystąpić o odszkodowanie. Oczywiście fakt ten musi być zgłoszony na policji i udowodniony. Zdarzają się przypadki, że osoba przykładowo złamała nogę w domu a następnie mówi, że do zdarzenia doszło na chodniku czy jezdni. Jednak o tak skrajnych zachowaniach nie ma co dyskutować. Sprawa komplikuje się w okresie zimowym. Do tematu powrócimy…

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz