Polska Wydarzenia

Co w Polsce jest ważniejsze? Interesy operatorów telefonii komórkowej czy praworządność, życie i zdrowie człowieka oraz prawa i wolności obywatelskie?

Nasi znajomi działacze z Krakowa, w dniu dzisiejszym zwrócili się do redakcji z prośbą o udostępnianie i podpisywanie petycji. Przyłączamy się do akcji…. Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli w 2015 i w 2019 roku negatywnie oceniła działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej. Właściwe służby nie są w stanie kontrolować ani wymagać spełniania istniejących norm. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania są obecnie nagminne.Zamiast dążenia do poprawy sytuacji i spełniania norm przez operatorów, Ministerstwo Cyfryzacji próbuje rozwiązać problem 100 krotnie te normy zwiększając, oraz dając operatorom prawie nieograniczone uprawnienia i uprzywilejowaną wobec prawa i interesu społecznego pozycję. Wyraźnie zauważalna jest liberalizacja przepisów na rzecz przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z pogwałceniem zasad i praw gwarantowanych przez Konstytucję RP: zasady zrównoważonego rozwoju (Art. 5), godności osobistej (Art. 30), prawa do ochrony życia (Art. 38) i zdrowia (Art. 68), zakazu eksperymentów naukowych (Art. 39), prawa do nienaruszalności mieszkania (Art. 50), bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska (Art. 74), ochrony praw konsumentów (Art. 76), prawa do własności (Art. 64, 143 oraz 165) oraz obowiązku dbałości o środowisko (Art. 86).

Całość petycji z uzasadnieniem. Tu można składać podpisy: https://www.citizengo.org/pl/172381-petycja-w-sprawie-wstrzymania-inicjatywy-legislacyjnej-ministerstwa-cyfryzacji-megaustawy?fbclid=IwAR2qnHkNd1IeTkqyu7dse1651E1CkuGVO67OJoxNuQMskEklkeWGRCtkuQk

informacja: Mateusz Jarosiewicz

Dodaj komentarz