Polska

Większa ochrona dzieci!

Brawo! Po ostatnich wydarzeniach, obecna władza nie pozostaje obojętna. W Polsce powołana będzie Państwowa Komisja, która zajmie się przypadkami pedofilii. „W projekcie ustawy powołującym Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat zawarto preambułę, w której wskazano, że żadne tego typu działania „mimo upływu lat – nie mogą być chronione tajemnicą, ani nie mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych”.”

„Źródło: Prawo.pl” https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/panstwowa-komisja-ma-wyjasnic-przypadki-pedofilii-min-w-kosciele,446534.html

Dodaj komentarz