Myśl samodzielnie

Wymaganie informacji o szczepieniach przez przedszkole, żłobek, szkoła etc. jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Warto pamiętać iż „Prawo do zachowania w tajemnicy danych o szczepieniu dziecka jest chronionym prawem pacjenta”. To oznacza, iż nie ma takich instrumentów prawnego przymusu, aby żądać od rodziców okazywania w szkole, przedszkolu czy żłobku książeczki szczepień ich dziecka. Rodzice często mają problem z tzw. książeczką szczepień, którą wymagają jednostki oświatowe do których zamierzają lub uczęszczają ich dzieci. Warto pamiętać, że informacja o szczepieniach to dane osobowe i wrażliwe, czyli podlegające ochronie. Co zostało potwierdzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich http://i.imgur.com/wRjdVwm.jpg W sytuacji gdy dana placówka oświatowa uzależniłaby wyjazd dziecka, przyjęcie do przedszkola czy szkoły od informacji czy dane dziecko jest szczepione i na co to robi to nielegalnie. Fragment uzasadnienie wyroku.

Cytat wyroku WSA: „ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał orzeczenie. Oddalił skargę radnych…..Uchwały częstochowskich radnych naruszają uchwałę o danych osobowych. W ustawie żłobkowej zawarte jest unormowanie, że rodzic przedstawia zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka. Czym innym jest stan zdrowia, a czym innym informacja o świadczeniach medycznych w tym szczepieniach. Nie można domagać się informacji o zabiegach wykonywanych na dzieciach – argumentuje Stanisław Nitecki, sędzia WSA w Gliwicach. I dodaje: Na gminie ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom miejsca w przedszkolu. Jeżeli element szczepień miałby przesądzać czy dziecko zostanie przyjęte czy nie, nastąpiłaby dyskryminacja dzieci niezaszczepionych. To oznacza, że uchwały są nieważne, a to czy dziecko zostało zaszczepione czy nie, nie może być brane pod uwagę w czasie rekrutacji do przedszkoli i żłobków.”

W przedmiotowej sprawie szczegółowo sprawę wyjaśnia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP http://stopnop.com.pl/zlobki-poznan Na stronie tej bardzo ciekawa jest opinia prawna – mecenasa Arkadiusza Tetela

Pamiętajmy: wszystkie informacje o stanie zdrowia naszych dzieci są objęte tajemnicą. Nikt bez naszej zgody (czy prawnych opiekunów) takich informacji nie może ujawnić. Dzieci niezaszczepione należy traktować tak samo jak dzieci zdrowe i nie wolno ich uważać za potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Jeżeli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy zakażenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lekarz ma obowiązek niezwłocznego (do 48 h) zgłosić taki przypadek do inspekcji sanitarnej właściwej dla miejsca wykrycia zakażenia.

Tekst: Anna Nowak

1 komentarz

Dodaj komentarz