. Gorący temat

Gniezno – Umowa na 50 mln. zł tajna dla podatników NIE-tajna dla Piotra Gruszczyńskiego.

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE działając w przestrzeni publicznej zgłosiła kolejne wnioski z pytaniami do Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego min.

  1. Czy Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński zna treść umowy zaciągniętej pożyczki na kwotę 50 mln. zł.?
  2. Kto zna treść umowy zaciągniętej pożyczki na kwotę 50 mln. zł.?
  3. Kto z ramienia Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie 18 czerwca 2019r. na kwotę 50 mln. zł. podpisał zaciągniętą pożyczkę?
  4. Czy BFF Polska S.A udziela pożyczki czy kredytu?

Odpowiedzi w imieniu Starosty Piotra Gruszczyńskiego udzieliła pani Dyrektor Wydziału Zdrowia Monika Boruszewska. W treści pisma czytamy:

  1. Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego Piotr Gruszczyński zna treść umowy pożyczki o której mowa w Pani piśmie.
  2. Informuję iż Starostwo Powiatowe w Gnieźnie nie prowadzi rejestru osób, które znają treść umowy, o której mowa w Pani piśmie.
  3. Umowę podpisała dyrekcja Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie
  4. BFF Polska S.A. udzieliła pożyczki.

Z powyższych odpowiedzi jednoznacznie wynika, że lista osób, która zna umowę wraz załącznikami na zaciągniętą pożyczkę 50 mln. zł. w BFF Polska S.A. wydłuża się.

Oto lista nazwisk: Piotr Gruszczyński, Michał Ogrodowicz, Mateusz Hen, Zbigniew Beneda

INTERWENCJE

W dniu dzisiejszym redakcja GNIEZNO-FAKTY- INTERWENCJE złoży wniosek do Dyrektora Wydziału Zdrowia Moniki Boruszewskiej z zapytaniem czy zna treść umowy zaciągniętej pożyczki na kwotę 50 mln. zł. przez dyrekcję Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, o którym to fakcie informowała w piśmie.

Dlaczego umowa nadal pozostaje tajna? Czyżby nie nadszedł czas, żeby o treści umowy wraz z załącznikami dowiedzieli się ci, którzy będą spłacać pożyczkę wraz z odsetkami czyli podatnicy? !

Odpowiedź pozostawiam czytelnikom….

Tekst: Anna Nowak, źródło: informacja publiczna, zdjęcia: pl.wikipedia.org, gniezno.naszemiasto.pl, gniezno24.com

Dodaj komentarz