. Gorący temat

Gniezno – Starostwo Powiatowe czy to są oszczędności ?! Część druga …

9 grudnia 2019r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął decyzję o przyjęciu „programu ostrożnościowego” dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. W skład Zarządu wchodzą: Piotr Gruszczyński (PO), Anna Jung (PO), Mariusz Mądrowski (SLD), Telesfor Gościniak (SLD), Janusz Bukowski (Nowoczesna).

Dla przypomnienia:

W sprawie „Program Postępowania Ostrożnościowego” do starosty Piotra Gruszczyńskiego redakcja skierowała np. pytania:

 1. Kiedy i gdzie ogłoszony został komunikat o możliwości składania ofert przez firmy w celu opracowania „Program Postępowania Ostrożnościowego” dla Powiatu Gnieźnieńskiego?
 2. Czy w celu wybrania najlepszej oferty, przed przeprowadzeniem „Program Postępowania Ostrożnościowego” obył się konkurs czy przetarg?
 3. Kiedy i gdzie przeprowadzony był konkurs lub przetarg w celu wyłonienia firmy, która opracowała „Program Postępowania Ostrożnościowego” dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie?
 4. Ile i jakie firmy złożyły swoje oferty?
 5. Wnoszę o kserokopie protokołu wraz z załącznikami z przeprowadzonego postępowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty dla przeprowadzenia „Program Postępowania Ostrożnościowego” dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 6. Ile kosztować będzie Starostwo Powiatowe w Gnieźnie opracowanie „Program Postępowania Ostrożnościowego” przez firmę Curulis Sp. z o.o. Poznań Pl. Wiosny Ludów 2
 7. Czy Starosta Piotr Gruszczyński nie mógł opracować sam „Program Postępowania Ostrożnościowego” dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie?

W przedmiotowej sprawie od Sekretarza Powiatu, Małgorzaty Matczak otrzymaliśmy następujące odpowiedzi, które publikujemy w skrócie (całość w skanie załączonym na końcu artykułu):

„….Starosta Gnieźnieński w dniu 05.08.2019r. skierował zaproszenie do złożenia oferty do dwóch przedsiębiorców: Audit Consulting Municipal sp. z o.o. oraz Curulis sp. z o.o., określając termin na złożenie oferty na dzień 14.08.2019r. godz. 11:00…..”

Nie odbył się konkurs ani przetarg.

Zarządzeniem starosty nie przewiduje się konieczności sporządzenia protokołu z prowadzonego postępowania.

Koszt opracowania przedmiotowego programu-zgodnie z ofertą- wynosi ……… 33 210,00zł brutto (!!!!)

„….Opracowanie tego programu w oparciu jedynie o możliwości (zwłaszcza kadrowe), którymi dysponuje Starosta Gnieźnieński z całą pewnością nie było możliwe bez poważnego uszczerbku dla innych zadań realizowanych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.”

Co m.in. na temat „Program Postępowania Ostrożnościowego” dla powiatu gnieźnieńskiego mówi sam twórca projektu, przedstawiciel firmy CURULIS, która przygotowała program.

Co na temat zwolnień pracowników a jednocześnie nowych zatrudnień mówi starosta Piotr Gruszczyński….

Cyt. ” zatrudnienie było na poziomie 144 teraz jest na poziomie 138 ten proces cały czas jest kontynuowany ….” mówi Piotr Gruszczyński

Tymczasem nowa dyrektor nowej jednostki Centrum Usług Wspólnych informuje…..

Czy z wypowiedzi nowej dyrektor nowej jednostki Centrum Usług Wspólnych wynika, że liczba osób zatrudnionych w starostwie wzrośnie do 149 pracowników (138+11=149) ? Co w przedmiotowej sprawie ma do powiedzenia starosta Piotr Gruszczyński?

Czy w Zarządzie Powiatu nie ma osób, które w ramach wykonywanych czynności mogły opracować plan działania dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie?

Czy warto było wydawać 33 210,00zł (brutto) z publicznych pieniędzy?

Kto i kiedy zadłuża powiat gnieźnieński?

Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: http://tv.gniezno.pl, informacja publiczna

Komentarze

 • Wskazał, zaprosił zewnętrzną firmę. Takiemu to dobrze, rządzić nie swoim majątkiem.

 • Kilka rzeczy. Pierwsza dlaczego pan Gruszczyński ani Pani Jung nie podpisali pisma? Czyżby nie mieli cywilnej odwagi. Druga. Czy w starostwie funkcjonuje wydział budżetu i analiz na czele którego stoi Pani Piątkowska Radom? To zadaniem tego wydziału jest opracowywanie tego dokumentu. Czy Pani Skarbnik znała wcześniej właściciela firmy która opracowała program?

 • Takie mechanizmy władzy opisał Orwell w Folwarku Zwierzęcym.
  No ale skoro lud gnieźnieński TAK WYBRAŁ …….
  To skandal, że zatrudnia się za pieniądze zewnętrzne firmy mając swoich „kompetentnych pracowników” !

 • W dobie oszczędności starostwo funduje nam strzelnicę kolejną rozgrzebaną, wiecznie niedokończoną inwestycję Strasznie nieporadni są aktualni włodarze powiatu.

Dodaj komentarz