.. Gorący temat

Handel dyplomami… czy Paweł C., z zarzutem przyjęcia ponad 1 mln zł za wystawienie ponad tysiąca dyplomów, poszedł na współpracę z prokuraturą?

Zespół Prasowy CBA
Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali siedem osób. Wśród zatrzymanych są osoby reprezentujące władze warszawskiej uczelni niepublicznej. Śledztwo nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Handel dyplomami na masową skalę

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ze zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym wynika, że dochodziło do nielegalnego handlu dyplomami jednej z warszawskich uczelni wyższych, posiadającej kilkanaście filii w kraju oraz zagranicą. Osoby zaangażowane w przestępczy proceder przyjmowały korzyści majątkowe i osobiste w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę związanych z odbyciem studiów, w tym dokumentów uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Prowadzone śledztwo obejmuje również wątek usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, przyjmowania oraz wręczania korzyści majątkowych.

Siedem osób z zarzutami korupcyjnymi

W dniu 21 lutego 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego zatrzymali łącznie siedem osób.

W sprawie dotyczącej nielegalnego handlu dyplomami zatrzymano łącznie sześć osób, dwie kobiety oraz czterech mężczyzn. Zatrzymani to osoby wchodzące w skład władz jednej z warszawskich niepublicznych uczelni wyższych oraz osoby zajmujące się rekrutacją osób, którym zależało na uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej bez konieczności zdawania egzaminów oraz udziału w zajęciach.

W siedzibie uczelni oraz w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli gotówkę, sprzęt elektroniczny oraz dokumentację.

Jedną osobę zatrzymano do wątku usiłowania oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia, a także przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą funkcję kierowniczą i podawania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszały m.in. zarzuty korupcyjne.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych i nieizolacyjne środki zapobiegawcze

Wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie od 40 000,00 zł do 60 000,00 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju wraz z zatrzymaniem paszportu.

Wobec jednej osoby zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w śledztwie oraz zakaz przebywania na terenie uczelni.

Wobec trzech kolejnych podejrzanych Prokurator nadzorujący sprawę skierował do Sądu wnioski o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec jednej osoby Sąd orzekł warunkowe tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy zastrzegając, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem uiszczenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000, 00 zł.

Wobec dwóch osób Sąd uwzględnił wnioski Prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na okres trzech miesięcy.

Apel do uczestników przestępczego procederu

W celu skorzystania z klauzuli niekaralności, wynikającej z art. 229 § 6 Kodeksu karnego, osoby uczestniczące w przestępczym procederze nielegalnego handlu dyplomami powinny niezwłocznie zgłosić się do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach lub Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Były rektor Paweł C. chce być świadkiem koronnym ….

Jak informuje „Rzeczpospolita” : „Były rektor Collegium Humanum Paweł C. z zarzutem przyjęcia ponad 1 mln zł za wystawienie ponad tysiąca dyplomów, poszedł na współpracę z prokuraturą”

Z informacji opublikowanych przez dziennik wynika, że aresztowany miesiąc temu Paweł C., były rektor Collegium Humanum, ujawnia prokuraturze nazwiska osób, które kupowały lub dostawały za darmo dyplomy MBA w jego uczelni.

Jak wskazuje „Rzeczpospolita” …..

To nie tylko politycy, ale również menedżerowie, samorządowcy, policjanci, strażacy, sportowcy, artyści i naukowcy.

W tym osoby (lub ich współmałżonkowie), które obecnie są na świeczniku. Sypie również cały układ, który pozwalał mu latami prowadzić lukratywny biznes dyplomami, nie tylko MBA, ale także doktoratami i habilitacjami, jak np. fakt, że za łapówkę uczelnia dostała akredytację

W ocenie dziennika Paweł C.. liczy na to, że dzięki ujawnieniu całej wiedzy o korupcyjnym układzie skorzysta z tzw. sześćdziesiątki — instytucji „małego świadka koronnego”. To umożliwiłoby mu opuszczenie aresztu a sąd mógłby złagodzić wyrok.

Zarzuty czekają również tych, którzy kupowali dyplomy — niektórym fundowano je bezpłatnie.

Źródło: Zespół Prasowy CBA, gazeta „Rzeczpospolita”

Dodaj komentarz