. Interwencje

Gniezno – dla kogo spółki miejskie?

22 stycznia 2020, odbyła się XVI Sesja Rady Miasta Gniezna. W tym dniu radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie podwyżki cen biletów jednorazowych MPK. Za podwyżką zagłosowało 16 radnych, 5 było przeciwko, jedna osoba wstrzymał się od głosu. Podwyższona cena biletów wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 roku i będzie wynosić: za bilet normalny 3,00 zł (do tej pory 2,70zł), za ulgowy z 1,50 zł ( do tej pory 1,35 zł ).

Od 1 kwietnia 2020 roku znacząco wzrośnie cena za wywóz śmieci. Tę decyzję również poparło 16 radnych, 5 było przeciwko, jedna osoba wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwałą, śmieci niesegregowane kosztować będą 48 zł od osoby (do tej pory 20 zł), a segregowane 24 złote (do tej pory 14 złotych).

Zdziwienie budzi fakt, o którym na Sesji Rady Miasta mówił radny Paweł Kamiński. Radny wskazał, że w Gnieźnie położonym bliżej Zakładu Zagospodarowania Odpadów – URBIS Sp. z o.o. w Lulkowie ceny są wyższe aniżeli we Wrześni.

Tymczasem jak informuje wrzesnia.naszemiasto.pl ” Przetarg na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września w 2020 roku ogłoszono 28 października 2019 roku – ofertę przedstawiła jedna firma – Urbis Sp. z o.o z siedzibą w Gnieźnie …. w wyniku wprowadzonych zmian ceny opłat za odpady dostarczane do Instalacji w Lulkowie wzrosną średnio o 50% …. począwszy od miesiąca lutego 2020 roku będzie wynosić 22 zł. (do tej pory 17zł) a w przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 44zł (do tej pory 22 zł) ….”

Podwyżki cen odpadów komunalnych na sesji we Wrześni w dniu 17 grudnia 2019 roku… „wyjaśnił burmistrz Tomasz Kałużny, sprawa nie mogła być procedowana wcześniej, ponieważ trzeba było zaczekać na rozstrzygnięcie przetargu na odbiór gminnych odpadów. Okazało się, że kolejny raz jedynym oferentem był sprawca całego zmieszania – URBIS z zakładem w Lulkowie. Gnieźnieńska spółka już od lat co roku podwyższa stawki ale na przyszły rok przygotowała prawdziwy szok cenowy dla wszystkich gmin naszego powiatu… „(źródło:http://wrzesnia.info.pl/artykul/znamy-juz-podwyzke-cen-za-wywoz-smieci-w-gminie-wrzesnia )

W Gnieźnie natomiast od 1 kwietnia 2020 roku za śmieci niesegregowane zapłacimy 48 zł od osoby (do tej pory 20 zł), a za segregowane 24 zł (do tej pory 14 zł). Wynika z tego, że mieszkańcy miasta Gniezna będą płacić więcej od mieszkańców Wrześni, mimo że Urbis Sp. z o.o jest spółką miejską podległą pod Prezydenta Miasta Gniezno – Tomasza Budasza.

Jak wzrosły ceny: WRZEŚNIA

 • śmieci niesegregowane z 22 zł na 44 zł wzrost ceny o 22 zł
 • śmieci segregowane z 17 zł na 22 zł wzrost ceny o 5 zł

Jak wzrosły ceny: GNIEZNO

 • śmieci niesegregowane z 20 zł na 48 zł wzrost ceny o 28 zł
 • śmieci segregowane z 14 zł na 24 zł wzrost ceny o 10 zł

Z powyższych wyliczeń wynika, że mieszkańcy Gniezna za segregowane śmieci zapłacą o 10 zł więcej a we Wrześni o 5 zł (!?)

Nieprawdą jest, że koszt za niesegregowanie śmieci w Gnieźnie jest najniższy i stanowi dwukrotność dotychczasowej wartości ( dotychczasowa opłata 20 zł po podwyżce 48 zł co stanowi dużo więcej niż 100% podwyżki).

Dlaczego dla mieszkańców Gniezna, którzy tworzą lokalną społeczność nałożono tak znaczące podwyżki?

Dlaczego na stronie BIP Urzędu Miasta nie są rzetelnie wyliczone koszty związane z podwyżką cen?

Czy Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz, któremu podlega Urbis Sp. z o.o z siedzibą w Gnieźnie przed sesją Rady Miasta nie porównał cen z innym klientem miejskiej spółki Urbis?

Co przekonało 16 radnych radnych miejskich za przyjęciem uchwały niekorzystnej dla mieszkańców Gniezna?

Dla przypomnienia:

Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. (MPK) od 08. 01.2019r. jest Wojciech, Tomasz Gulczyński (wcześniej z-ca prezesa tej samej spółki miejskiej), który jak czytamy w zeznaniu podatkowym za rok 2019 z tytułu wykonywanej pracy osiągnął dochód roczny 213 072,45 zł (źródło: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47165/cms/szablony/13817/pliki/gulczynski_wojciech.pdf )

Do 30 września 2019r. Prezesem Zarządu Spółki Urbis Sp. z o.o był Edmund Młodzikowski, który jak czytamy w zeznaniu podatkowym za rok 2018 z tytułu wykonywanej pracy osiągnął dochód roczny 244 203,31 zł (źródło: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47165/cms/szablony/11695/pliki/mlodzikowski_edmund.pdf )

Obecnie Prezesem Zarządu Spółki Urbis Sp. z o.o jest Dariusz Zamiar. Wcześniej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gnieźnie, który jak czytamy w zeznaniu podatkowym za rok 2019 z tytułu wykonywanej pracy osiągnął dochód roczny 279 327,48 zł (źródło: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/47165/cms/szablony/13817/pliki/zamiar_dariusz.pdf )

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

 • Zarobków prezesów pec i urbis to jakaś paranoja.
  Wystarczy zobaczyć z jakiej partii i wszystko jasne.

 • Kolejna podwyżka fundowana przez koalicję PO/SLD Tak nie postępują ludzie, którzy maja na sercu dobro obywateli. Rada miasta na czele z prezydentem, która głosowała za PODWYŻKAMI ,powinna być odwołana.

 • PODSTAWOWE ZASADY
  umożliwiające przeprowadzenie wstępnej, prawidłowej segregacji odpadów w śmietnikach przy budynkach wielorodzinnych. (dotyczy pierwszego, trzy rocznego okresu przyzwyczajania ludności do segregacji)
  1. Ilość pojemników na poszczególne rodzaje odpadów, musi być wstępne ustalona wg ilości zamieszkałych osób i weryfikowana, co miesiąc przez pierwsze półrocze. Ostatecznie ustalona ilość (pojemność) pojemników powinna być o 1/5 większa niż wynika to z cotygodniowych, średnich potrzeb.
  2. Altany śmietnikowe muszą być zamykane na klucz.
  3. W altanach śmietnikowych ( pod kluczem), powinny się znaleźć wszystkie pojemniki na te odpady, na „czystości” których najbardziej nam zależy (chodzi o prawidłowe posegregowanie- czyli o „czystość odpadów danej frakcji”). chodzi nam przede wszystkim o pojemniki na odpady BIO- brązowe, pojemniki na makulaturę – niebieskie i o pojemniki na tworzywa i metale-żółte.
  4. Poza altanami śmietnikowymi powinny pozostać pojemniki na szkło – zielone i na śmieci pozostałe( zmieszane i zabrudzone) – czyli czarne. Ale uwaga. Wszystkie pojemniki i kontenery pozostające poza altaną muszą być ustawione na utwardzonym, dającym się zamiatać podłożu np. z płytek 50×50 lub z poz-bruk u.
  5. Pojemniki na odpadki BIO koniecznie nie powinny mieć większej pojemności niż 240 litrów.
  6. Pojemniki na makulaturę powinny mieć otwory wlotowe o wielkości pozwalającej wepchnąć kartony szerokości 60 cm i wysokości 20 cm.
  7. Pojemniki na tworzywa sztuczne i metale-żółte powinny mieć ciągle otwarte duże wloty na pełne duże worki (lub otwarte lub podwieszone do dachu altany- pokrywy).
  8. Przy każdej altanie śmietnikowej powinien stać zawsze jeden pojemnik dodatkowy ( awaryjny) w kolorze czerwonym. Pojemnik ten, na co dzień powinien być zamknięty na klucz. Dozorca powinien go otwierać dopiero w chwili, gdy jakaś frakcja odpadów nie będzie się już mieściła w pojemnikach do nich przeznaczonych. Opróżnienie tego dodatkowego, czerwonego pojemnika przez samochód odbierający odpady powinien zawsze, osobiście, dopilnować dozorca budynku.
  WYJAŚNIENIA do w/w ośmiu zasad:
  Ad.1 Co miesięczna weryfikacja jest niezbędna z powodu okresowych zmian w ilości wyrzucanych odpadów. Poza tym półroczny okres weryfikacji powinien obejmować przynajmniej jeden większy okres świąteczny np. Boże Narodzenie.
  Ad.2 Zamykanie na klucz altany jest niezbędne, by nie ułatwiać ludziom nieprzekonanym jeszcze do prawidłowej segregacji „niweczenia pracy” tych, co do prawidłowej segregacji podchodzą z wielkim sercem. Bałaganiarze i osoby bardzo się spieszące, niech lepiej wkładają plastikowe torby ze swoimi śmieciami do pojemników na odpady brudne i zmieszane- czarne, pozostające na zewnątrz altan.
  Ad.3 Schowanie do altany pojemników na odpady BIO, na makulaturę i na tworzywa wraz z metalami jest spowodowane koniecznością zachowania pełnej „ czystości odpadów” w pojemnikach, do których zostały one przeznaczone. Jeżeli komuś z mieszkańców bloku nie chce się prawidłowo segregować swoich śmieci to niech w początkowym okresie w ogóle do altany śmietnikowej nie wchodzi. Uwaga . Jednak w przypadku gdy przy śmietniku ustawiony jest wielki, osiatkowany, żółty kontener o pojemności 7 m3, to z konieczności musi on pozostać na zewnątrz altany.
  Ad.4 Pojemniki na szkło powinny pozostać przed altaną, gdyż bardzo często odwiedzają te pojemniki panowie i panie zbierający butelki. Odwiedzają te pojemniki, by wyciągnąć z nich butelki najbardziej cenne, które następnie sprzedają w punktach skupu. Jeżeli byśmy te pojemniki zamknęli w altanie w/w osoby włamywałyby się ciągle do altan, psując zamki w ich drzwiach. A gdy chodzi o podłoże z poz-bruku pod tymi pojemnikami i kontenerami to jest ono konieczne, by utrzymać na co dzień pod tymi pojemnikami czystość. Zamiatanie pod nimi powinno być realizowane przez dozorców każdorazowo po ich opróżnieniu ( pod pojemnikami na kółkach). Lub przez kierowcę hakowca, jeżeli pojemniki nie mają kółek.
  Ad.5 Wielkość pojemników brązowych BIO powinna być koniecznie ograniczona do 240litrów, gdyż by wyrzucić śmieci – obierki z plastikowej siatki, trzeba jedną ręką podnieść klapę pojemnika (w związku z tym nie może ona być zbyt ciężka dla dzieci i dziadków), a drugą ręką wysypać zręcznie z plastikowej siatki obierki do pojemnika na odpadki BIO. W następnej kolejność tą, zabrudzoną, plastikową siatkę, powinno się wyrzucić do śmieci zmieszanych( na zewnątrz altany ). Idealnie byłoby, gdyby władze miasta postarały się za darmo, dla wszystkich mieszkańców miasta o biodegradowalne torby- siatki. Takie biodegradowalne torby bardzo ułatwiłyby wyrzucanie śmieci BIO, gdyż nie trzeba by już było wykonywać karkołomnych ruchów przy opróżnianiu plastikowej siatki nad pojemnikiem BIO. Myślę, że dostarczanie mieszkańcom, za darmo toreb biodegradowalnych jest realne, jeżeli władze miasta stać już teraz , by za darmo dostarczać niektórym mieszkańcom plastikowe worki na psie odchody ( do koszy z psimi pakietami ).
  Ad.7 Tworzywa sztuczne( butelki PET, zabawki , wiadra i.t.p.) z uwagi na to, że są bardzo lekkie wkładane są w domach do naprawdę bardzo dużych worków. Dlatego pojemniki na te odpady powinny być zawsze szeroko otwarte lub powinny mieć bardzo duże otwory wlotowe.
  Ad.8 Osobista praca Gospodarzy Domów dozorujących czystość w śmietnikach jest w tym punkcie niezbędna gdyż tylko oni, są w stanie w porę zauważyć przepełnianie się któregokolwiek pojemnika. Tylko oni więc, powinni mieć klucze do czerwonego, rezerwowego pojemnika. Tylko oni też wiedzą w jakich dniach i godzinach, przyjedzie samochód – śmieciarka, po daną frakcję odpadów. Są więc jedynymi ludźmi, mogącymi zadbać o właściwe opróżnienie rezerwowego – czerwonego pojemnika.
  Mam świadomość tego, że nie ująłem w w/w ZASADACH wszystkich wymogów i uwag. W związku z tym będę wdzięczny za każdy komentarz mogący pomóc w przeprowadzaniu prawidłowej segregacji „śmieci” przy budynkach wielorodzinnych. Marek ZYGMUNT

 • Pozostaje tylko protest. Albo płacić im po staremu i jak im się nie spodoba to wypowiedzieć umowę. Problem jest w tym że nie ma konkurencji i robią z nami co chcą. Radni to klika i tyle.

 • Prezydent miasta Gniezno Tomasz Budasz jest osobą niekompetentną, ktorej działania szkodzą miastu oraz jego mieszkańcom. Jego osobą, powiazaniami oraz działaniami powinna się zająć xxxx odnośnie niedopełnienia obowiązków w celu poprawy jakości życia w mieście oraz na interferencje z na obszarze gminy, gdzie mieszkańcy gminy przez jego działanie również są narażeni na straty oraz na czynniki obniżające, a wręcz zmniejszajace komfort życia. Ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych podwyżek od parkowania, odbioru śmieci, podatków, a na sieci dróg, planowaniu przestrzennemu i budżecie miasta kończąc. Jest wiele tematów, za ktore obecny prezydent powinien ponieść konsekwencje swych nieudolnych rządów. Marnotrawi zarówno czas, jak i pieniądze. Gxxno co robi.

 • Spoko…w Witkowie z 16 na 26 !!! W koncu jestesmy zamozniejsi o Gniezna i Wrzesni …stac nas

Dodaj komentarz