. Interwencje

Gniezno – pytamy Annę Jung czy pełnomocnictwa są ważne, czy szpitalowi grozi „paraliż”?

Dla przypomnienia w dniu 28 lutego 2020r. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wydał oświadczenie:

Oświadczenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego

Z dniem 28 lutego 2020 r. na mocy porozumienia stron została rozwiązana umowa o pracę na czas określony z Panem Michałem Ogrodowiczem, dyrektorem Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Dyrektor w dniu dzisiejszym udzielił stosownych upoważnień swoim zastępcom zgodnie ze Statutem Szpitala.

Co w przedmiotowej sprawie ma do powiedzenia wicestarosta Anna Jung:

Tymczasem wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego informuje:

W związku z wypowiedzią wicestarosty Anny Jung nasza redakcja skieruje wniosek z pytaniami:

 • Kto udzielił pełnomocnictwa p.o. z-cy dyrektora d.s. lecznictwa:lek. med. Mateuszowi Hen i z-ca dyrektora d.s. ekonimiczno-eksploatacyjnych:mgr inż. Zbigniewowi Beneda?
 • Na jakiej podstawie prawnej udzielono pełnomocnictwa dla dwóch wicedyrektorów szpitala?
 • Dlaczego nie powołano dyrektora pełniącego obowiązki?

Czy ważne są pełnomocnictwa udzielone przez byłego już dyrektora szpitala (przypominamy –  który NIE JEST w okresie wypowiedzenia, ale z którym już została rozwiązana umowa.)?

Anna Jung powiedziała ” będzie powołana Rada Społeczna” dlatego pytamy dalej ……

 • Po co będzie powołana Rada Społeczna?

Informujemy, że Rada Społeczna już jest. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski jest Piotr Gruszczyński, członkami Rady Społecznej są:

 • Paulinę Hennig-Kloska
 • Anna Jung
 • Monika Boruszewska
 • Ewa Mądra
 • Dariusz Igliński
 • Marcin Makohoński
 • Edward Załęski
 • Danuta Winiarska
 • Jerzy Berlik
 • Tadeusz Purol

Dodatkowo zapytamy wicestarostę Annę Jung:

 • Czy wicestarosta Anna Jung chce powołać nową Radę Społeczną Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie?
 • Zapytamy wicestarostę Annę Jung czy dopuszczalne prawem jest wypowiedzenie na mocy porozumienia stron umowy pracy Dyrektorowi Szpitala nie zabezpieczywszy osoby pełniącej obowiązki dyrektora szpitala?
 • Zapytamy wicestarostę Annę Jung czy prawdą jest, że w momencie rozwiązania umowy o pracę wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia dyrektora szpitala ustają?

 • Zapytamy wicestarostę Annę Jung czy Powiat Gnieźnieński jako organ nadzorujący Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie działa zgodnie z obowiązującym prawem i w wyniku podjętych decyzji nie spowodował od 28 lutego 2020r. paraliżu w działalności placówki?

FAKTY:

Na stronie Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl czytamy informację dotyczącą zasad wygaśnięcia i odwołania pełnomocnictwa:

Pełnomocnictwo wygasa:

 • po upływie okresu na jaki zostało udzielone
 • po spełnieniu się warunku pod jakim miało wygasnąć
 • wraz ze śmiercią pełnomocnika
 • wraz ze śmiercią mocodawcy
 • z chwilą wykonania czynności, do której udzielono pełnomocnictwa (pełnomocnictwo szczególne)
 • wygaśnięcie stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (np. rozwiązanie umowy o pracę)

wygaśnięcie stosunku prawnego, który był podstawą udzielenia pełnomocnictwa (np. rozwiązanie umowy o pracę)

Czy ze względu na obowiązujące przepisy prawa, bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników dopuszczalna jest prawidłowa działalność w sytuacji gdy rozwiązano stosunek pracy z dyrektorem jednostki i nie powołano dyrektora pełniącego te obowiązki? Czy Anna Jung i Zarząd Powiatu nie popełnili błędu?

Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: tv.gniezno.pl

Komentarze

 • W takim razie pelnomocnictwa nie działają od piatku od momentu rozwiazania umowy. Co dalej Anna Jung?

 • Cytując przysłowia że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dosadniej – co wolno wojewodzie to nie tobie, smro…e aż się prosi o porównanie tej sytuacji z odejściem dyrektora Bestwiny. Wtedy dyrektor Bestwina był w okresie wypowiedzenia i pełnomocnictwa jakich udzielił BYŁY WAŻNE! A teraz pani wicestarosta powinna sobie przypomnieć wszystkie swoje wypowiedzi jakie wtedy publicznie wygłosiła ona i starosta! Zanik pamięci ?, niekompetencja? celowe działanie ? czy po prostu WSTYD!!!!!!

 • Obecny zarząd powiatu podejmuje wyjątkowo „trafne” (nie mylić z trefne) decyzje personalne. Tu należy przypomnieć , że powołanie Jacka Bembnisty na stanowisko dyrektora również było niezgodne z prawem bo pan doktor miał i ma swoją działalność gospodarczą.
  Wygląda na to , że nie potrafią ani powołać ani odwołać swoich ludzi zgodnie z prawem. Tylko kto ich rozliczy – należy mieć nadzieję, ze wyborcy. Zarząd powiatu pilnie powinien zatrudnić kilku kolejnych prawników aby unikać takich wpadek.

 • Szczyt braku kompetencji, wiedzy i hipokryzji.
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron spowodowało natychmiastowe wygaśnięcie pełnomocnictw dniu podpisania! Jednoczesny brak powołania osoby pełniącej obowiązki należy odczytać za celowe działanie paraliżujące działanie szpitala. Jest to skrajny brak odpowiedzialności, brak podstawowej wiedzy merytorycznej zarządzających Powiatem. Analizując sytuację z roku 2018/2019 gdy w okresie wypowiedzenia był dyr Bestwina to wszystkie pełnomocnictwa i upoważnienia obowiązywały do czasu gdy ten okres trwał. Teraz ( 2020) Zarząd Powiatu sam stworzył sytuację bardzo niebezpieczną blokującą funkcjonowanie Szpitala.W obecnym stanie prawnym żaden z zastępców nie ma podstaw do podpisania umów czy aneksów z głównym płatnikiem NFZ.
  Takie umowy będą nieważne w świetle prawa.
  Czy znajdzie się odważny, który złoży doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, którzy świadomie narazili na straty Szpital oraz mieszkańców Powiatu na utratę bezpieczeństwa ? W obliczu covid-19, stanu podwyższonej gotowości, takie decyzje zarządu brak powołania p.o. dyrektora to skrajna nieodpowiedzialność!

 • Do Temidy: 100/100!!!
  A gdzie są radni – zwłaszcza radni – lekarze! , czy nie czas zwołać na już Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu z powodu zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców????

 • Do Temidy – odważnych ochotników brak – chociaż w tym powiecie od kilku lat jest dobra tradycja składania donosów zwłaszcza przed wyborami – teraz będą prezydenckie – więc szansa na małe „powiadomienie” jest!. A rada społeczna też (jeszcze) jest!

 • Z jakim przekonaniem pani wicestarosta przemawia, szkoda tylko, że tak często zapomina o czym mówiła w przeszłości .

 • Dość występów pani wicestarosty. Sala sesyjna to nie scena a rada powiatu to nie widownia. Coś się komuś pomyliło. Czas przyznać się do samouwielbienia a nie mydlić oczu i uszu.

Dodaj komentarz