Informacje

Miałeś kontakt z osobą zakażoną …..

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia są dostępne informacje dla pacjentów lub osób obawiających się że mieli kontakt z osobą zakażoną.

… podejrzewasz u siebie chorobę

Osoby zakażone koronawirusem mają:

  • wysoką gorączkę,
  • kaszel,
  • duszności,
  • kłopoty z oddychaniem

Co robić ……

…. jeżeli zaobserwowałeś u siebie wymienione objawy

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
  • zgłoś się własnym transportem bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie korzystaj z komunikacji publicznej, żeby nie zakażać innych !!!

Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.
Jeżeli jesteś w stanie który zagraża Twojemu życiu ( zaburzenia oddychania lub zaburzenia funkcji życiowych ) – telefon 112 lub 999 – koniecznie należy uprzedzić o możliwości zakażenia korionawirusem jeżeli taka istnieje.

Od 15 marca po powrocie do Polski jesteś zobowiązany poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

… miałeś kontakt z osobą zakażoną

Jeśli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Listę stacji znajdziesz niżej.

Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Jeżeli jesteś za granicą, to dzwoń pod numer infolinii 22 125 66 00 (połączenia płatne zgodne z cennikiem operatora).

Osoby, które świadomie ukrywają przed personelem medycznym, służbami sanitarnymi informacje o zakażeniu lub o kontakcie z osoba zakażoną, muszą być świadome, że to nie pozostaje bez konsekwencji. Grozi za to zarówno odpowiedzialność karna, jak i cywilna.

W zależności od sytuacji – osoba który świadomie zataja okoliczności choroby wirusowej Covid 19, może odpowiadać z art. 161 par. 2 kodeksu karnego lub w przypadku podlegania kwarantannie albo zatajenia wiedzy o tym, że stwarza podwyższone ryzyko epidemiologiczne- z art. 165 kodeku karnego – za sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach poprzez spowodowanie zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie choroby zakaźnej.

Pamiętajmy, każdy ma prawo i obowiązek (!!!) zgłosić służbom sanitarnym fakt kontaktu z osobą zakażoną i wtedy po analizie rodzaju i czasu kontaktu jest kwalifikowany do dalszego postępowania epidemiologicznego oraz czasu optymalnego pobrania materiałów do testów.

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/odpowiedzialnosc-za-zatajenie-przed-lekarzem-prawdy-o-mozliwosci,498947.html

Tekst: Anna Nowak źródło: pacjent.gov.pl

Dodaj komentarz