Gorący temat

Gniezno – BIP – Starostwo upubliczniło adresy.

Zniknął znaczek BIP z gminnej strony - igryfino.pl

Wracamy do informacji przedstawionych w artykule Gniezno-czy w Starostwie Powiatowym przestrzegane jest RODO? Już po publikacji artykułu dowiedzieliśmy się że Starostwo Powiatowe rozesłało do wszystkich osób, których dane adresowe upubliczniono w BIP pismo które publikujemy poniżej.

Informujemy:

  • Piotr Gruszczyński jako Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach obowiązku wynikającego z art. 25c Ustawy o samorządzie powiatowym.
  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyjaśnia: opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oświadczeń majątkowych radnych zawierających informacje o adresach ich zamieszkania narusza przepisy ustaw szczególnych, które w tym przypadku znajdują pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych, a w konsekwencji także przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.Niewywiązanie się z powyższych obowiązków, tj. upublicznienie niejawnych części oświadczeń majątkowych, może w konsekwencji prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej na podstawie art. 51 i 52 ustawy o ochronie danych osobowych
http://wartowiedziec.pl

Informacje zawarte w piśmie nie pokrywają się z rzeczywistością. Starostwo sugeruje, że informatyk urzędu zauważył nieprawidłowości tymczasem prawda jest taka, że wiele osób (w tym też osoby, których adresy były opublikowane) dużo wcześniej zgłaszało brak anonimizacji. Nikt nie reagował. Dane osobowe podlegające ochronie  (adres zamieszkania) publikowane były od momentu ich zamieszczenia (przez kilka miesięcy). To nie program i system zawinił, zawiniła niekompetencja. Dowiedzieliśmy się również, że pisma dostarczane były nie tylko na adresy służbowe ale i domowe. Zaistniała więc sytuacja,  w której podczas naprawy jednego błędu popełniono kolejne.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja od czytelnika

Komentarze

  • To jest zagłębie bezprawia. Ten zarząd trzeba odwołać. To brak szacunku do kogokolwiek . Czy oni napisali nową konstytucje w/g której postępują. Ludzie nie dajcie tak sobą pomiatać!

  • tragikomedia POmyłek ( a raczej zamierzonych działań)
    niekompetentny starosta, niekompetentni urzędnicy zatrudniani zgodnie z kluczem partyjnym,
    i wszechobecna BUTA władzy, która uważa mieszkańców za bezmyślny tłum którego zadaniem było tylko ich wybrać aby SOBIE mogli POrządzić

Dodaj komentarz