. Informacje

GNIEZNO – kolejne tajne dane ….

W ramach dostępu do informacji publicznej, 19 kwietnia 2020r. zapytaliśmy Prezydenta Miasta Gniezno – Tomasza Budasza kto wynajmuje lokal po dawnej restauracji „Gwarna” przy ul. Chrobrego w Gnieźnie.

Z informacji otrzymanych wynika, że lokal został wynajęty 31 grudnia 2015r. spółce o.o.  Medsfera reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Mateusza Hena.

W odpowiedzi, Tomasz Budasz przesłał nam kserokopie umowy najmu z zamazanymi danymi w §3 umowy w punkcie 1. Dane te dotyczą miesięcznej stawki czynszu jaki winien płacić najemca wynajmującemu, w tym przypadku Urzędowi Miasta w Gnieźnie.

Dodatkowo z treści umowy wynika, że Tomasza Budasza wyraził zgodę na podnajem lokalu: „wynajmujący wyraża zgodę na podnajem przedmiotu najmu wyłącznie na rzecz: ….” wymienione zostały 3 podmioty gospodarcze (!!!)

FAKTY:

 • Po uzyskanej kserokopii umowy zadaliśmy dodatkowe pytanie:

Oczywiście wynajem  nieruchomości stanowiącej własność miasta (własność publiczną) przez Prezydenta Miasta Gniezno jest dopuszczalna. Jednak wnioskuję o wskazanie konkretnej podstawy prawnej, na podstawie której Prezydent Miasta Gniezno w tym przypadku nie upublicznia wysokość opłaty powołując się  na tajemnicę przedsiębiorcy…..”

 • W odpowiedzi udzielonej przez rzecznika Urzędu Miasta Joannę Ligierską-Sadło czytamy:

Podstawa prawna to art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 z p. zm.) w zw. art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 5 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z p. zm.). Zgodnie z tymi przepisami, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega zatem ograniczeniu (m.in.) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (tak m.in: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Poznaniu z dnia 4 września 2019 r. sygn: IV SAB/Po 159/19). „ 

Nasza redakcja ustaliła, że zgodnie z art.1 ust.1 o dostępie do informacji publicznej wynika, iż każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Żeby nie zanudzać czytelników nie będziemy wskazywać orzeczeń, które jednoznacznie o tym świadczą.

Prezydent Tomasz Budasz odmówił jednak udostępnienie żądanych przez redakcję informacji, powołując się na art., 11ust2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zw. art.5 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Trudno zrozumieć dlaczego w odpowiedzi powołano się na  art.5 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Artykuł ten stanowi bowiem iż prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

INTERWENCJE:

W związku z zaistniałą sytuacją skierowaliśmy następujące pytania:

1. Do Prezydenta Tomasza Budasza:

 • ile lokali użytkowych i komu wynajął Urząd Miasta od grudnia 2015r. do maja 2020r. na czas określony – 10 lat?
 • ile lokali użytkowych I komu wynajął Urząd Miasta od grudnia 2015r. do maja 2020r. z wyrażeniem zgody na podnajem przedmiotu najmu przez najemcę?
 • kto świadczy usługi prawne dla Urzędu Miasta w Gnieźnie?
 • ile wynoszą miesięczne koszty związane z obsługą prawną świadczoną dla Urzędu Miasta w Gnieźnie?
 • ile wyniósł roczny koszty obsługi prawnej,  świadczącej usługi prawne dla Urzędu Miasta w Gnieźnie z podziałem na lata 2017, 2018, 2019?
 • czy Urząd Miasta dodatkowo korzysta (ł) w latach 2017-2020  z obsługi prawnej innych podmiotów na stale nie związanych z Urzędem Miasta? Jeżeli tak to jakich i ile wynosiło w każdym przypadku wynagrodzenie.

2. Do radnego Pawła Kamińskiego:

– ile wynosił i wynosi czynsz z tytułu wynajmu lokalu po dawnej restauracji „Gwarna” na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Tomaszem Budaszem a Mateuszem Henem (Medsfera spółki z o.o,) w Gnieźnie z podziałem na lata 2016, 2017, 2018, 2019 i pierwsze półrocze 2020r.

Dodatkowo informujemy czytelników, że w umowie, której kopie otrzymaliśmy czytamy m.in.:

 • przedmiotem najmu jest komunalny lokal użytkowy o łącznej powierzchni 672,97 m²..
 • najemca zobowiązuje się używać lokal w celu prowadzenia działalności handlowo-gastronomiczno-usługowej w tym medycznej….
 • wynajmujący nie zezwala na prowadzenie w lokalu sprzedaży, produkcji i rozpowszechniania tzw. legalnych środków odurzających (dopalaczy); lub innych substancji psychotropowych…..”
 • „umowa najmu zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2025r….” 10 lat.
 • „zawarcie umowy następuje po złożeniu oświadczenia o nieistnieniu okoliczności mogących spowodować egzekucję z majątku osoby ubiegającej się o zawarcie…”
 • „wynajmujący wyraża zgodę na podnajem przedmiotu najmu wyłącznie na rzecz: …. ” wymienione zostały 3 podmioty gospodarcze

Dodatkowo informujemy, że prezesem zarządu Medsfera nie jest już Mateusz Hen. Nowym prezesem od 08.09.2016r. został Jacek Bembnista a członkiem zarządu nieprzerwanie jest Jacek Hen.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

 • W tym mieście są mieszkańcy i Mieszkańcy, swoi i Sami Swoi. A w kołach decydentów coś dużo ślepych i głuchych. Ciekawe fakty. I czy interwencja radnego Kamińskiego POzwoli ustalić stawkę za wynajem w centrum miasta ?????

  • W tym mieście jak i w całym kraju od 30 lat nadal królują: układy, powiązania, teczki, szantaże, kolesiostwo, kumplostwo, pieniądze, seks, czarni, kłamstwo, obłuda, materializm, itp. !!!

 • A ile jest takich lokali wynajmowanych za grosze od spółdzielni mieszkaniowej znajomym lub rodzinie przez prezesa K.? Przykładem takim przez lata był np lokal przy ulicy Roosevelta, w którym dopiero od kilku miesięcy jest pizzeria, a który to lokal przedtem przez może dwadzieścia lat wynajmowała rodzina prezesa za ….. zł od metra. Podobnie jest z ziemią spółdzielni przy ulicy Roosevelta 83 na której są ustawione namioty kortów tenisowych. Ten najemca też płaci spółdzielni tylko grosze za metr ziemi. Należałoby również wspomnieć o lokalach spółdzielni zajmowanych przez PEC Gniezno, za które od początku ich użytkowania przez PEC (40 lat a może i więcej) spółdzielnia nie ujrzała ani złotówki. A rada nadzorca jedna , druga, trzecia ,czwarta nie dostrzega w tym żadnych strat dla spółdzielni.

 • Kolejny odgrzewany kotlet – ale takie są najsmaczniejsze. Brawo dla Redakcji za natrętną pamięć.

  • Może i odgrzewany i stary, ale zawsze warto głosić, pisać i mówić PRAWDĘ. Do niejednego kotleta należało by się jeszcze cofnąć, np. do lat: 1999, 2002, 2007, 2012, 2015-2018, w sumie to ostatnie 30 lat. Może pora w Gnieźnie założyć jakąś darmową gazetę: „Prawda”. Miesięcznik musiałby mieć ze 120 stron 🙂

 • Przyjdzie RESET i wszystko wyrówna. Już nie mogę się doczekać dnia, w którym znowu wszyscy będą równi. Problem w tym, że wówczas w pamięci pozostaną wszystkie osoby związane z przekrętami, oszustwami, manipulacjami, szantażami, itp. Dla ich „pocieszenia” – nie będą miały wówczas łatwego życia. To, że dzisiaj mamy związane ręce nie znaczy, że po resecie nadal będziemy mieć skrępowane dłonie i zaklejone usta. Każdy z „cwaniaków” będzie musiał opuścić nasze miasto wraz ze swoimi rodzinami!!! Żaden skorumpowany polityk czy urzędnik nie będzie miał prawa decydować o losie Gniezna.
  Niejeden mieszkaniec Gniezna jest już zorientowany w temacie – niestety strach i obawa nie pozwala mu otwarcie zadawać pytań i dociekać prawdy. Ale to się zmieni – już się zmienia, np. dzięki Redakcji. Już niebawem masa krytyczna świadomych ludzi będzie tak duża, że „ciemna strona” przestanie istnieć. Karma wraca… Przyjdzie czas….

 • Cisnąć do bólu tych złodziei. Jakie tajne dane? Ukryć to sobie mogą swoje adresy zamieszkania. Wszystko, co państwowe MUSI być jawne: każda umowa, każdy przetarg, każda rozmowa! Tylko oszust będzie próbował „utajniać” wszystko, co mu szkodzi. To m. in. z moich podatków utrzymywana jest ta banda oszustów, kłamców i przekrętasów. Wszędzie powiązania rodzinno – kumpelskie! Ktoś musi powiedzieć STOP. Może nie ma dowodów na powsadzanie do więzień i wyroki, ale niech się mieszkańcy dowiedzą, kto i z kim siedział i siedzi przy „okrągłym stole”. Kolejna „rodzinna ośmiornica”.

 • Wszystko kur… tajne! A jak tajne to ? Prawdy należy szukać tam gdzie coś jest tajne i ukryte!

Dodaj komentarz