. Informacje

Gniezno-starosta Piotra Gruszczyński po raz kolejny jest nieprecyzyjny w podejmowanych i publikowanych dokumentach.

powiat-gniezno.pl

W dniu 5 maja 2020r. radna Powiatu Gnieźnieńskiego Natasza Szalaty skierowała zapytania do Dariusza Pilaka, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu.

Zapytania dotyczyły uchybień na boisku przy ul. Pocztowej, wskazanych w protokole pokontrolnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Pytania radnej Nataszy Szalaty.

  • 1. Kto na dzień 05 marca 2020r. jest administratorem boiska przy ulicy Pocztowej?
  • 2. Czy na boisku przy ul. Pocztowej zostały wykonane wszystkie naprawy i usterki wymienione w protokole pokontrolnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
  • 3. Ile wynosi koszt wykonanych napraw na boisku u. Pocztowej w Gnieźnie i kto je wykonał?
  • 4. Kiedy kończy się umowa podpisana przez Starostwo i Urząd Miasta w Gnieźnie użyczenia – dzierżawy boiska sportowego przy ul. Pocztowej – proszę o kserokopie w/w umowy.

Publikujemy w całości treść odpowiedzi, którą udzielił i podpisał starosta Piotr Gruszczyński – skan odpowiedzi.


powiat-gniezno.pl

Starosta Piotr Gruszczyński w pierwszej odpowiedzi udzielił nieprecyzyjnej informacji, ponieważ zgodnie z Uchwałą 554/2020 z dnia 3 marca 2020r. na dzień 5 marca 2020r. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Gnieźnie nie był jeszcze prawnie administratorem boiska.

Poniżej publikujemy skan fragmentu Uchwały 554/2020 Zarządu Powiatu

Kto prawnie na dzień 5 marca 2020r. był administratorem boiska?

Dlaczego w urzędowych pismach Starosta Piotr Gruszczyński nie odpowiada pełnymi zdaniami?

Co starosta Piotr Gruszczyński rozumie przez pojęcie własny nakład pracy i operatywność dyrektora …. ?

Kto odpowiada za bezpieczeństwo i warunki pracy w szkołach podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz