.. Wybory i po wyborach

Gniezno – Piotr Gruszczyński zdecydował … partnerka z-cy dyrektora powiatowego szpitala jest dyrektorem Wydziału Zdrowia w starostwie.

Starosta Piotr Gruszczyński w czasie VI kadencji Rady Powiatu zdecydował …..

Dla przypomnienia ….

Zarówno czytelników jak i naszą redakcję zdziwiła decyzja starosty powiatu gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, który powierzył stanowisko dyrektorskie – Wydział Zdrowia – Monice Boruszewskiej – partnerce Mateusza Hena, który w obecnej VI kadencji Rady Powiatu pełni funkcję z-cy dyrektora szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Decyzja personalna o mianowaniu Moniki Boruszewskiej na stanowisko Dyrektora Wydziału Zdrowia budziła i budzi wiele wątpliwości, związanych z powiązaniami służbowymi i rodzinnymi osób na stanowiskach kierowniczych w Starostwie i Szpitalu.
Ustawa o działalności leczniczej precyzuje rodzaj nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorca  – zapis w UDL: 

Art. 121. 1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Dla przypomnienia …..

W listopadzie 2021 roku w artykule Gniezno – Starostwo Powiatowe – ”Decyzje kontrolowane”, nowy dyrektor ….? pisaliśmy o tym, że osoba blisko związana z Mateuszem Henem została dyrektorem Zdrowia i Spraw Społecznych.

Czy w tym przypadku zachowany został właściwy nadzór organu tworzącego nad podmiotem leczniczym? W wielu przypadkach postępowań konkursowych czy kontrolnych wymagane są oświadczenia o bezstronności czy też braku powiązań rodzinnych.

Czy starosta Gruszczyński pozostawał w błogiej nieświadomości personaliów i powiązań w jednostkach którymi kierował i które nadzorował?

A może były to działania celowe?

Tekst: Anna Nowak

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

1 komentarz

  • Ciekawe,kto rozliczy starostę i v-ce starostę za to co zrobili z ludźmi i ich ankitami z mobbingu, a może nowy starosta na ,,otwarcie”zrobi taką ankietę?

Dodaj komentarz