Interwencje

Gniezno – pytania radnej powiatu Nataszy Szalaty.

powiat-gniezno

W ramach interpelacji, zapytań radnych VI kadencja 2018-2023, radna powiatu Natasza Szalaty skierowała zapytania dotyczące boiska szkolnego przy ul. Pocztowej następującej treści:

.

.

BIP Starostwo Powiatowe

Na wyżej zadane pytania, radna Natasza Szalaty otrzymała odpowiedź podpisaną przez starostę Piotra Gruszczyńskiego.

BIP Starostwo Powiatowe

INTERWENCJE:

W ramach zapytania prasowego, redakcja GFI kieruje następujące pytania:

Czy z boiska szkolnego użyczonego przez Urząd Miasta dla potrzeb szkół podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – korzystała młodzież w Roku Szkolnym 2019/2020?

Co starosta Piotr Gruszczyński rozumie przez pojęcie własny nakład pracy i operatywność dyrektora?

Czy z boiska będzie korzystała młodzież w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz