Gorący temat

Działania prokuratury w spraw nielegalnej inwestycji na obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali w dniu 16 lipca 2020 roku 7 osób mających związek z prowadzeniem od roku 2014 do chwili obecnej prac inwestycyjnych oraz budowlanych w miejscowości Stobnica (województwo wielkopolskie).

Powyższe działania są efektem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu dotyczącego realizacji nielegalnej inwestycji polegającej na prowadzeniu budowy obiektu mieszkalnego i gospodarczego (tzw. „zamku”) na obszarze chronionym Natura 2000 Puszcza Notecka.

Jak ustalili śledczy, inwestycja ta zagrażając środowisku, powstała wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Dodatkowo zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację budowy nastąpiło w wyniku przestępstw oraz z rażącym naruszeniem prawa. Chodzi tu o niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

Prokurator przedstawił Danucie W., Iwonie P. – inspektorom Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach zarzuty nadużycia uprawnień poprzez zaniechanie podjęcia i wdrożenia do wykonania decyzji dotyczącej wstrzymania budowy w Stobnicy (art. 231 § 1 k.k.) i fałszerstwa intelektualnego, czyli poświadczenia nieprawdy w protokole przeprowadzonej kontroli (art. 271 § 1 k.k.). Natomiast Marek J. i Bernadeta G. – funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nierzetelną weryfikację przedłożonych przez inwestora dokumentów, doprowadzając do wydania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę obiektu płożonego w Stobnicy i działając na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 k.k.).

Z kolei Pawłowi N. i Dymitrowi N. – reprezentującym inwestora – przedstawiono zarzuty prowadzenia budowy zagrażającej środowisku (art. 188 k.k.). Paweł N. usłyszał dodatkowo zarzut użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę, w którym zaniżono powierzchnię planowanej inwestycji (art. 273 k.k.). Waldemarowi S. – architektowi i głównemu projektantowi inwestycji – prokurator zarzuciła natomiast poświadczenie nieprawdy w dokumencie dotyczącym wielkości powierzchni planowanej inwestycji oraz udzielenie pomocnictwa Pawłowi N. w uzyskaniu w oparciu o poświadczający nieprawdę dokument decyzji administracyjnej nieuznającej planowanej inwestycji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (art. 271 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. i art. 273 k.k.).

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.

Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych oraz zakazów opuszczania kraju i kontaktowania się ze sobą. Podejrzani będący funkcjonariuszami publicznymi zostali zawieszeni w czynnościach służbowych.
Zabezpieczono również mienie w kwocie prawie 100.000,00 zł.

Za poświadczenie nieprawdy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego zagrożone jest karą więzienia do lat 3. Prowadzenie działalności zagrażającej środowisku podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Równocześnie Prokurator Okręgowy w Poznaniu w dniu 16 lipca 2020 roku, złożył do Wojewody Wielkopolskiego sprzeciw od ostatecznej decyzji Starosty Obornickiego zatwierdzającej projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę budynków położonych w Stobnicy. Uznając, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa -m.in. brakiem prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, sporządzenie projektów mostów przez osobę nie posiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – wniósł o stwierdzenie jej nieważności.

Filmik z zamku, który opublikowaliśmy w artykule: Gnieźnianin 189 976 wyświetleń…warto zobaczyć. To nie jest zamek Kulczyka!


Źródło: Informacja prasowa poznan.po

Dodaj komentarz