. Interwencje

Gniezno – dodatkowe umowy dla starostwa ….

Redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE w ramach zapytania prasowego zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z następującym pytaniem:

Ile osób zostało zatrudnionych na umowę zlecenia lub inny rodzaj umowy ( z wyłączeniem umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony) przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie od stycznia 2020r.

Okazuje się, że do 20 sierpnia 2020r. Starostwo powiatowe w Gnieźnie podpisało 27 umów na dodatkowe świadczenia. Wśród pozyskanych kserokopii umów są umowy zlecenia, umowy o świadczenia zdrowotne, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło i umowy bez nazwy.

Wszystkie umowy z ramienia starostwa podpisane są przez: starostę Piotra Gruszczyńskiego i etatowego członka zarządu Mariusza Mądrowskiego.

Wyjątek stanowi umowa (bez nazwy!!!) z dnia 22 lipca 2020r., którą podpisał starosta Piotr Gruszczyński i wicestarosta Anna Jung.

W umowie czytamy, że zleceniodawcą jest Piotr GruszczyńskiAnna Jung a zleceniobiorcą Renata Jocz. Wartość usługi wynosi 2940zł (brutto) i m.in. dotyczy analizy postępowania rekrutacyjnego, analizy wydatków płacowych dla nauczycieli oraz administracji i obsługi oraz wstępnej analizy projektów planów finansowych szkół.

Skan fragmentu umowy:

Jak czytamy w umowie, przedmiot zlecenia należy wykonać w terminie od 23.07.2020r. do 31.08.2020r. w maksymalnym wymiarze 100 godzin. W tym miejscu należy nadmienić, że Renata Jocz jest kierownikiem II Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Poznaniu.

Nasza redakcja telefonicznie skontaktowała się z zleceniobiorcą Renatą Jocz, dzwoniąc do Urzędu Miasta w Poznaniu. Próbowaliśmy zadać pytanie czy usługę, którą wykonuje dla powiatu gnieźnieńskiego świadczy podczas urlopu wypoczynkowego czy urlopu bezpłatnego – w odpowiedzi usłyszeliśmy, że w tej sprawie proszę kontaktować się ze starostą Piotrem Gruszczyńskim.

Dla przypomnienia informujemy, że starosta Piotr Gruszczyński wcześniej ograniczał zatrudnienie pracowników i przeprowadzał reorganizacje wydziałów, więc tym bardziej dziwi fakt dodatkowego zlecania (za 2 940zł) pracy osobie zatrudnionej w Urzędzie Miasta w Poznaniu.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

  • To można tak, pracować w urzędzie i jednocześnie wykonywać prywatne zlecenie w godzinach pracy w urzędzie?
    Jakie prawo na to pozwala jaka Kobstytucja. Bo chyba nie Prawo w Polsce. Trzeba to zgłosić odpowiednim organom.

  • O jakiej redukcji Pani pisze, namnozyli dyrektorów i zastępców. A w komunikacji to już redord pracowników chyba. Proszę zapytać o stan zatrudnienia w etatach w komunikacji na przykład na 20 sierpnia.

    • Skoro tylu pracowników w komunikacji to dlaczego mamy taki problem z rejestracją pojazdów….

Dodaj komentarz