Interwencje

Gniezno – Starostwo Powiatowe – nowy dyrektor ….?

W dniu dzisiejszym na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w zakładce BIP pojawiła się informacja, że nowym dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych została Małgorzata Cichomska-Szczepaniak.

BIP Starostwo Powiatowe 12.08.2020r.

Tymczasem w tej samej zakładce BIP nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego.

Zdziwienie budzi fakt, że w BIP w zakładce „Praca” podano następującej treści komunikat (pisownia oryginalna):

Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie na stanowisko dyrektora w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko nie została wybrana żadna kandydatura

BIP Starostwo Powiatowe 12.08.2020r.

Wobec powyższych faktów, rodzi się pytanie: na podstawie jakiej procedury Małgorzata Cichomska-Szczepaniak została dyrektorem wydział ?

Dla przypomnienia w piśmie skierowanym do redakcji GFI starosta Piotr Gruszczyński zarzucił nam cyt: ” Pozwoli to Pani odróżnić funkcjonowanie w warunkach prawa do informacji publicznej od funkcjonowania organów nadzoru, z którymi najwyraźniej się Pani utożsamia (całkowicie bezpodstawnie) ” pisze Piotr Gruszczyński

Pytamy: czy taki przekaz informacji ze starostwa jest czytelny dla mieszkańców Gniezna, powiatu gnieźnieńskiego i całej Polski?

Małgorzata Cichomska-Szczepaniak w 2014 r. startowała w wyborach prezydenckich w Gnieźnie z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia „Wielkopolanie”.

Za czasów starosty Dariusza Pilaka, Małgorzata Cichomska-Szczepaniak była Sekretarzem Powiatu Gnieźnieńskiego jej roczny dochód z tytułu wykonywanej pracy za 2014r. wynosił 162 000zł. czyli około 13 000zł miesięcznie w 2014r.

Pytanie do starosty Piotra Gruszczyńskiego:

Kiedy, w jakich okolicznościach, przez kogo Małgorzata Cichomska-Szczepaniak została powołana na stanowisko dyrektora wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, gdyż z upublicznianych informacji NIC NIE WYNIKA?

Komu służy ta dezinformacja? Odpowiedź pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

  • I co można? Można.
    Poprzedni starosta też wielbił tą Panią.
    Pozdrawiam powiat bezprawia.

  • Starosta powinien pilnie powołać nowy Wydział i oczywiście powołać Dyrektora ( w drodze konkursu lub powołania). Proponuje nazwę wydziału; Wydział Porządku Papierowego. Wydział zajmowałby się kontrolą dokumentów własnych Starostwa w zakresie wewnętrznych sprzeczności i dezinformacji publicznej, cenzurą wypowiedzi publicznych Starosty i Wicestarosty, tłumaczeniem ciemnemu ludowi o co właściwie chodzi tej Władzy. No ale wtedy nie byłoby już tak śmiesznie!

Dodaj komentarz