Informacje

Gniezno – starostwo-kto jak głosował ……

źródło: powiat gnieźnieński

31 sierpnia 2020 roku zakończył się kolejny Rok Szkolny. Starostwo Powiatowe, któremu podlegają jednostki oświatowe wprowadziło liczne zmiany:

 • Dnia 18 czerwca 2019 r. Uchwała Nr XIII/60/2019 wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości ( boiska szkolnego), która pozostawała w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie przy ul. Kasprowicza. W głosowaniu brało udział 15 radnych powiatu gnieźnieńskiego. Uchwałę przyjęto większością głosów: za – 11, przeciw – 2 wstrzymało się – 2

Za sprzedażą części terenu należącego do szkoły w tym boiska szkolnego głosowali:

 • Piotr Gruszczyński starosta Powiatu Gnieźnieńskiego (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Dariusz Pilak przewodniczący Rady Powiatu (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Radosław Sobkowiak (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Maria Kocoń (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Ewa Mądra (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Danuta Winiarska (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Edward Załęski (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Robert Andrzejewski (KW SLD)
 • Jacek Kowalski (SLD)
 • Jerzy Berlik (PSL)
 • Marek Gotowała (GPS)

Przeciw sprzedaży byli: Natasza Szalaty ( PiS), Marcin Makohoński ( PiS)

Od głosowania wstrzymali się: Mirosława Lewicka (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Stanisław Szczepański (PSL)

 • W dniu 12 grudnia 2019r. Uchwała Nr XX/124/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: zlikwidowano dotychczasową z wieloletnimi tradycjami, Świetlicę Środowiskową „Dzieci z Chmur” w Gnieźnie, którą połączono z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W głosowaniu brało udział 25 radnych powiatu gnieźnieńskiego. Uchwałę przyjęto większością głosów: za – 15, przeciw – 0 wstrzymało się – 10

Za połączeniem Świetlicy Środowiskowej „Dzieci z Chmur” z PCPR głosowali:

 • Piotr Gruszczyński starosta Powiatu Gnieźnieńskiego (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Dariusz Pilak przewodniczący Rady Powiatu (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Maria Kocoń (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Marian Pokładecki (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Radosław Sobkowiak (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Jaromir Dziel (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Mirosława Lewicka (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Ewa Mądra (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Danuta Winiarska (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Edward Załęski (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Jacek Kowalski (SLD)
 • Robert Andrzejewski (SLD)
 • Telesfor Gościniak (SLD)
 • Stanisław Szczepański (PSL)
 • Maciej Łykowski (PiS)

Przeciw połączeniu nikt nie głosował.

Od głosowania wstrzymali się: Natasza Szalaty ( PiS), Marcin Makohoński ( PiS), Zbigniew Bręklewicz (PiS), Leszek Figaj (PiS), Andrzej Kwapich ( PiS), Beata Tarczyńska (PiS), Marek Gotowała (GPS), Dariusz Igliński (GPS), Jerzy Berlik (PSL), Rafał Skweres (PSL)

 • W dniu 30 kwietnia 2020r. Uchwała Nr XXV/154/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: połączono Dom Dziecka w Gnieźnie i dom dziecka funkcjonujący dotychczas w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu” w Trzemesznie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie”. W głosowaniu brało udział 27 radnych powiatu gnieźnieńskiego. Uchwałę przyjęto większością głosów: za – 14, przeciw – 9 wstrzymało się – 4

Za połączeniem tych placówek z PCPR głosowali:

 • Piotr Gruszczyński starosta Powiatu Gnieźnieńskiego (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Dariusz Pilak przewodniczący Rady Powiatu (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Joanna Arndt (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Marian Pokładecki (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Radosław Sobkowiak (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Danuta Winiarska (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Jaromir Dziel (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Mirosława Lewicka (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Ewa Mądra (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Rajmund Gąsiorek (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
 • Gościniak Telesfor (SLD)
 • Andrzejewski Robert (SLD)
 • Kowalski Jacek (SLD)
 • Berlik Jerzy (PSL)

Przeciw połączeniu byli: Natasza Szalaty ( PiS), Marcin Makohoński ( PiS), Zbigniew Bręklewicz (PiS), Leszek Figaj (PiS), Andrzej Kwapich ( PiS), Beata Tarczyńska (PiS), Maciej Łykowski (PiS), Maria Kocoń (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska), Marek Gotowała (GPS),

Od głosowania wstrzymali się: Rafał Skweres (PSL), Stanisław Szczepański (PSL), Dariusz Igliński (GPS), Edward Załęski (Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska).

Wśród radnych powiatu gnieźnieńskiego część radnych to czynni lub byli nauczyciele, osoby ściśle związane z oświatą:

 • Pilak Dariusz (PO) dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie
 • Pokładecki Marian (PO) – dyrektor Wydziału Edukacji w UM Gniezno
 • Sobkowiak Radosław (PO) – Dyrektor Szkoły
 • Andrzejewski Robert (SLD) – Dyrektor Szkoły
 • Arndt Joanna (PO) nauczyciel
 • Maria Kocoń (PO) – nauczyciel (emeryt)
 • Mądra Ewa (PO) – nauczyciel (emeryt)
 • Gościniak Telesfor (SLD) – nauczyciel (emeryt)
 • Natasza Szalaty ( PiS) – nauczyciel

Tymczasem co mówił starosta Piotr Gruszczyński podczas wiecu na Rynku w Gnieźnie gdy trwał strajk nauczycieli …. proszę nie przeszkadzać ….

Piotr Gruszczyński przed wyborami parlamentarnymi mówił …. ” tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie ekonomiczne …..”

Sukces? Jaki sukces panie Gruszczyński? Ocenę jak zawsze pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna, Gniezno.com.pl

1 komentarz

 • Dzięki Pani redaktor mam ogląd na kogo już nigdy nie oddam swojego głosu w nadchodzących wyborach. Jestem ciekaw czy głosowaliby za sprzedażą swoich działek i domów? Niektórym radnym wydaje się że są wszystko wiedzący a to my już ocenimy.

Dodaj komentarz