.. Informacje

Gniezno – powiat gnieźnieński: „WPF…pozostałe dochody …”

Podczas sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku, głosowano nad uchwałą Nr LXXVII/411/2023 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2024-2031

Link do treści Uchwały wraz z załącznikami – uchwała, załącznik nr 1, załącznik nr 2, uzasadnienie, tabela pomocnicza

W uzasadnieniu przegłosowanej uchwały -patrz: Kto zostanie nowym starostą?– czytamy cyt. dochody (w tym m.in. koszty zastępstwa procesowego, środki pochodzące z darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy ze świadczonych usług, opłaty za korzystanie z wyżywienia.) Kształtowanie się wartości dla wyżej wymienionego dochodu w poszczególnych latach przedstawia się następująco” :

  • rok 2021 – 8 284 025,03
  • rok 2022 – 11 295 613,98
  • rok 2023 – 12 043 702,21

INTERWENCJA

W dniu dzisiejszych redakcja GFI skierowała do starosty Piotra Gruszczyńskiego poniższe zapytania prasowe:

  • ile spraw sądowych prowadzonych było w których stroną postępowania było starostwo powiatowe w Gnieźnie (powód lub pozwany) z podziałem na lata 2021, 2022, 2023. Ile wynosiły koszty zastępstwa procesowego z podziałem na lata 2021, 2022, 2023, jakie kancelarie te postępowania prowadziły i jakie otrzymały wynagrodzenia z podziałem na lata 2021, 2022, 2023.
  • ile wynosiły koszty zastępstwa procesowego z podziałem na lata 2021, 2022, 2023, jakie kancelarie te postępowania prowadziły i jakie otrzymały wynagrodzenia z podziałem na lata 2021, 2022, 2023
  • ile środków finansowych pochodzących z darowizn otrzymało starostwo powiatowe w Gnieźnie z podziałem na lata 2021, 2022, 2023
  • ile wynosiły odsetki od nieterminowych wpłat z podziałem na lata 2021, 2022, 2023
  • ile wynosiły wpływy ze świadczonych usług z podziałem na lata 2021, 2022, 2023
  • ile wynosiły opłaty za korzystanie z wyżywienia z podziałem na lata 2021, 2022, 2023
  • ile wynosiły przychody a ile koszty w pozycji 5 uzasadnienia „Pozostałe dochody” – uchwały Nr LXXVII/411/2023 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2024-2031 – z podziałem na lata 2021,2022,2023.

Redakcja GFI pyta i czeka na odpowiedź.

Oczekując na odpowiedź pozostało mieć nadzieję, że Starostwo m.in., ustali czy korzystało z wyżywienia czy je sprzedawało, czy odsetki od nieterminowych wpłat pobierało czy płaciło, czy opłaty zastępstwa procesowego były kosztem czy przychodem dla Starostwa.

Tekst: Anna Nowak źródło: bip.powiat-gniezno

Dodaj komentarz