. .. Gorący temat

Powiat gnieźnieński … kto i jak głosował w sprawie WPF? …………. Kto zostanie nowym starostą?

Podczas sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku, głosowano nad uchwałą Nr LXXVII/411/2023 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2024-2031

Link do treści Uchwały wraz z załącznikami – uchwała, załącznik nr 1, załącznik nr 2, uzasadnienie, tabela pomocnicza

W treści uzasadnienia w punkcie 1 czytamy …. że dochody starostwa powiatowego w Gnieźnie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2021r., wynosiły: 38 310 408 zł, w kolejnym roku wzrosły i wynosiły 38 966 314 zł, w 2023r., spadły o przeszło 7,5 mln i wynosiły 31 449 505 zł.

W przedstawionej uchwale zakłada się, że te same dochody w 2024 r. (w stosunku do 2023r.), wzrosną o …. 11 019 211 zł. i będą wynosiły 42 468 716 zł. – czy tak się stanie?

Skan z dokumentu – UZASADNIENIE

Kto i jak głosował w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2024-2031

Przypominamy, że definicja dochodu oznacza przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, a więc jest różnicą pomiędzy osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami.

Nikt z radnych głosujących za

(Gruszczyński Piotr-PO, Sobkowiak Radosław-PO, Jaromir Dziel-PO, Kocoń Maria-PO, Lewicka Mirosława-PO, Mądra Ewa-PO, Pilak Dariusz-PO, Pokładecki Marian-PO, Winiarska Danuta-PO, Gąsiorek Rajmund-PO, Andrzejewski Robert-SLD, Gościniak Telesfor-SLD, Kowalski Jacek-SLD, Berlik Jerzy-PSL, Szczepański Stanisław-PSL, Skweres Rafał-PSL)

za przyjęciem uchwały nie zapytał co w 2023 roku było powodem spadku dochodów starostwa powiatowego w Gnieźnie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o przeszło 7,5 mln.

Nikt również nie zapytał jaki mechanizm ekonomiczny spowoduje wzrost dochodów z podatki PIT o około 30 % – analizując prognozę 2024 w stosunku do 2023 roku?

Czy ten mechanizm jest lokalny i dotyczy tylko powiatu gnieźnieńskiego czy zadziała również w mieście Gniezno?

Problem jest istotny, gdyż Piotr Gruszczyński powiedział że jest starostą tylko jednej kadencji.

„…wiecie o tym, bo ja opinię publiczną poinformowałem już o tym parokrotnie …. ja nie będę pretendował do starosty, przyszedłem tutaj tylko na jedną kadencję…” – mówi Piotr Gruszczyński

Kto będzie realizował przegłosowaną, przyjętą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2024-2031?

Kto zostanie nowym starostą powiatu gnieźnieńskiego? Projekt rozporządzenia zakłada, że wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024r.

Tekst: Anna Nowak źródło: bip.powiat-gniezno,

Dodaj komentarz