Informacje

Ministerstwo Edukacji Narodowej reaguje …. nie ma podstaw prawnych…

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Nie ma podstaw prawnych do podpisywania przez rodziców w szkole oświadczeń o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem. Podpisanie go nie pozbawia rodzica możliwości dochodzenia odszkodowania w razie zakażenia.

W mediach społecznościowych pojawiły się informacje o oświadczeniach jakie w niektórych szkołach otrzymali do podpisu rodzice. Tymczasem z informacji rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – Anny Ostrowskiej wynika:

  • W obowiązującym systemie prawnym nie istnieje podstawa prawna zobowiązująca rodzica do podpisywania oświadczenia o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem.
  • podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem, gdyż podpisane takiego oświadczenie przez rodzica jest bezskuteczne.
  • Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja prasowa

Dodaj komentarz