Interwencje

Starosta Piotr Gruszczyński wycina drzewa w mieście …. ?!

W dniu 24 września w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu.

W drugiej części obrad przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Pilak wskazał starostę Piotra Gruszczyńskiego o przedstawienie sprawozdania z wykonania projektów uchwał o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym. Dariusz Pilak i Jacek Kowalski sugerowali szybką prezentację sprawozdania:

  • ” ..żeby nie tak dokładnie ….” – Jacek Kowalski
  • …każdy z nas będzie mógł przecież pana zobaczyć w biurze rady..” – Dariusz Pilak

W szybkiej prezentacji sprawozdania starosta Piotr Gruszczyński poinformował:

Na wystąpienie przez Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 4 ”

INTERWENCJE:

W sprawie wycinki drzew przy ul. Wyszyńskiego 4 w ramach dostępu do informacji publicznej skierowaliśmy wniosek:

  • wnoszę o kserokopię dokumentu jaki wpłynął do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew w Gnieźnie ul. Wyszyńskiego 4
  • wnoszę o kserokopie decyzji, która została podjęta w sprawie wycięcia drzew w Gnieźnie ul. Wyszyńskiego 4

Ile drzew zostało i jeszcze zostanie wyciętych z powodu wątpliwych co do zasadności decyzji starosty o likwidacjach, przenosinach i przekształceniach publicznych powiatowych jednostek?

O sprawie poinformowaliśmy też gnieźnieńskich obrońców zieleni: Bogdan Bentyn, Stowarzyszenie Lechistan Gniezno , Tomasz Dzionek , Nadleśnictwo Gniezno Lasy Państwowe .

Po otrzymaniu odpowiedzi, pozyskane dokumenty opublikujemy.

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube.com

1 komentarz

Dodaj komentarz