Interwencje

Gniezno – szpital – pytamy o Oddział Dziecięcy.

W związku z olbrzymim niepokojem i licznymi zapytaniami czytelników jakie pojawiły się po naszej publikacji Gniezno – szpital gdzie jest oddział dziecięcy (?!) …. w dniu dzisiejszym w ramach dostępu do informacji publicznej wysyłamy zapytania do dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski – Grzegorza Sieńczewskiego.

 • Ile łóżek było przeznaczonych do hospitalizacji dzieci w byłej lokalizacji Oddziału Dziecięcego przy ul. Jana a ile jest w obecnym miejscu w szpitalu – ul. 3 Maja?
 • Ile toalet jest obecnie przeznaczonych dla Oddziału Dziecięcego?
 • Czy obecnie w strukturze Oddziału Dziecięcego jest izolatka?
 • Czy w nowej lokalizacji oddziału znajduje się  pokój dla matki z dzieckiem?
 • Jak w nowej lokalizacji rozdzielono ciągi komunikacyjne dla rodzących, noworodków i pacjentów i personelu oddziału dziecięcego.
 • Czy chore dzieci będą hospitalizowane na Oddziale Dziecięcym w Gnieźnie, czy przekazywane do innych szpitali?
 • Jaka była wysokość kontraktu i jego wykonanie na Oddziale Dziecięcym w 2018 roku, w 2019 i 2020 roku?
 • Ile dzieci było hospitalizowanych na Oddziale Dziecięcym w 2018, 2019 i 2020 roku?
 • Czy pielęgniarki z Oddziału Dziecięcego będą zajmować się dorosłymi chorymi na Covid ?
 • W związku z informacją, która opublikowana została na oficjalnej stronie szpitala wnoszę o kserokopię protokołu wraz z załącznikami z postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Dziecięcego.
scan z oficjalnej strony szpitala
 • Czy po zakończeniu epidemii Covid Oddział Dziecięcy wróci do starej lokalizacji szpitala przy ul. Jana?
 • Czy obecny Oddział Dziecięcy spełnia wymogi : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?
 • Czy w związku z niespełnieniem warunków hospitalizacji opisanych w obowiązujących aktach prawnych rozważane jest zaprzestanie działalności Oddziału Dziecięcego?

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz