. Interwencje

Powiat Gniezno – nie ma reaktywacji …” Dzieci z chmur”

Mimo deklaracji o kontynuacji istnienia świetlicy w nowym miejscu, świetlica środowiskowa ” Dzieci z chmur” została ostatecznie zlikwidowana.

FAKTY:

Od 1 stycznia 2020 roku świetlica środowiskowa „Dzieci z chmur” miała funkcjonować w budynku Largo przy ul. Kościuszki 7, a od 1 kwietnia planowane było połączenie placówki z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie o czym mówił starosta Piotr Gruszczyński.

Starosta Piotr Gruszczyński zapewniał, że nowym miejscem świetlicy środowiskowej będzie ” …. budynek z czerwonej cegły po byłym Urzędzie Skarbowym …. usytuowanie jest bardzo dobre to po pierwsze ale ponadto warunki lokalowe są nieporównywalnie lepsze ponieważ pierwotnie ona funkcjonuje w tej chwili piwnicy teraz będzie to na półpiętrze na prawdę z bardzo dobrym doświetleniem ale tam jest jeszcze inny plus, że mamy bardzo duże powierzchnie lokalowe gdzie dzieci będą mogły robić rożnego rodzaju wystawy będą mogły przedstawiać sztuki teatralne bo chcielibyśmy właśnie zaangażować też profesjonalnych aktorów ……… to w mojej ocenie zdecydowanie uatrakcyjni korzystanie dzieci z tego lokalu i myślę, że spowoduje, że być może większa grupa do nas przyjdzie ...

INTERWENCJE:

W obronie świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” interweniowało wiele osób m.in. Bogdan Bentyn.

W sprawie funkcjonowania świetlicy środowiskowej „Dzieci z chmur” we wrześniu 2020r. nasza redakcja skontaktowała się z nowym dyrektorem CPR p. Dorotą Perlik, która zatrudniona została na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na czas określony jednego roku. Dyrektor CPR poinformował nas, że świetlica ” Dzieci z chmur” nie istnieje.

INFORMACJE Z OSTATNIEJ SESJI RADY POWIATU:

Na ostatniej sesji Rady Powiatu funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej „Dzieci z Chmur” zainteresowali się radni. Oto fragment dyskusji starosty Piotra Gruszczyńskiego i radnej Nataszy Szalaty.

Starosta Piotr Gruszczynski powiedział ” ….. panie przewodniczący my cały czas wałkujemy zaszłości ….

Wypowiedź starosty poparł Przewodniczący Sesji Rady Powiatu Dariusz Pilak, który powiedział: ” …wołamy jak jakiś Sąd Administracyjny poszczególnych dyrektorów wydziałów i jednostek, żeby przed nami tutaj się tłumaczyli i wyjaśniali kwestie ….

Radna Natasza Szalaty powiedziała: ” … wszystkie moje pytania dotyczyły sprawozdania pana starosty ….. z całą pewnością i z całym zaangażowaniem realizuję swój mandat radnej bo to o czym ja teraz mówię o co pytam to są sprawy społeczne i o to mnie pytają ludzie. Ludzie, którzy pracowali w tej świetlicy i nie pytam o zaszłości z trzech, dwóch, czterech lat tylko pytam tu i teraz co dzieje się z tą świetlica ….. głosowałam przeciwko tej decyzji, żeby było jasne …. ”

Czy plan starosty Piotra Gruszczyńskiego został zrealizowany? Kto wygrał a kto przegrał?

Dla przypomnienia …….

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Komentarze

Dodaj komentarz