Informacje

Gniezno – dyrektor szpitala odpowiada i nie odpowiada …

W dniu 19.11. 2020r. dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski przesłał nam pocztę w której czytamy:

poczta@zoz.gniezno.pl
poczta@zoz.gniezno.pl
poczta@zoz.gniezno.pl

W treści e-maila, który redakcja otrzymała ze szpitala stwierdzono: …. przesyłamy pismo będące odpowiedzią na otrzymane pytania oraz artykuł zamieszczony na portalu GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE.”  co sugeruje, że odpowiedź dyrekcji jest wyczerpująca, co nie nastąpiło.

Wobec tego w dniu dzisiejszym redakcja GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE skierowała do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego następującą prośbę:

Witam serdecznie, dziękujemy za przesłaną informację, nie mniej prosimy o chronologiczne odpowiedzi wg. numerów zadanych pytań. Jednocześnie informujemy, że na część pytań nie otrzymaliśmy odpowiedzi, nie otrzymaliśmy też dokumentów o które wnioskowaliśmy (załącznik z dnia 19.10.2020r.)
Prosimy o uzupełnienie odpowiedzi i dokumenty o które wnioskowaliśmy. W załączniku jeszcze raz przesyłamy wniosek z dnia 19.10.2020r. Z wyrazami szacunku
Anna Nowak GNIEZNO-FAKTY-INTERWENCJE

Link z pytaniami do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego, które nasza redakcja skierowała w dniu 19.10.2020r.

Tekst: Anna Nowak źródło: poczta@zoz.gniezno.pl


Dodaj komentarz