Informacje

Gniezno – M. Hen, D. Pilak „niedokładne” oświadczenia majątkowe.

Podczas XXXII sesji rady powiatu gnieźnieńskiego przedstawione zostały braki w oświadczeniach majątkowych za rok 2019. lub błędy nie dotrzymania terminu składania oświadczeń.

Wśród wymienionych osób był przewodniczący rady Powiatu Dariusz Pilak, który zatrudniony jest na stanowisku dyrektora MOK w Gnieźnie, jego roczny dochód z tytułu zatrudnienia wynosi 148 666,75zł (miesięcznie 12 388,89zł)

oraz Mateusz Hena, który pełnił funkcję dyrektora szpitala w Gnieźnie i jego dochody były następujące:

  • w 2019r z pensja p.o zastępcy dyrektora szpitala oraz umowa zlecenia na dyżury w szpitalu w roku 2019 wynosiła 56 322
  • ze stosunku pracy 59 107,50
  • umowa zlecenia 6619,36zl

W oświadczeniu majątkowym Dariusza Pilaka stwierdzono następujące braki (część wypowiedzi jest niesłyszalna, został wyłączony mikrofon) :

…w części A nie określono funkcji pełnionej w jednostce samorządu terytorialnego … w części A w punkcie 3 nie określono przynależności posiadanych udziałów w spółkach handlowych …. w części A w punkcie 8 nie określono przynależności dochodów osiągniętego z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lud zajęć …. w części A w punkcie 9 nie określono przynależności składników mienia ruchomego …. w części A w punkcie 10 nie określono przynależności zobowiązania pieniężnego …..”

Sekretarz powiatu Małgorzata Matczak podczas sesji poinformowała radnych o nie dotrzymaniu terminów podczas składania oświadczeń przez Mateusza Hena.

Były dyrektor szpitala Mateusz Hen złożył po terminie oświadczenie majątkowe z tytułu powołania na stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Dla przypomnienia informujemy, że Mateusz Hen został powołany na to stanowisko przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, którego przewodniczący jest Piotr Gruszczyński.

Po terminie Mateusz Hen złożył także oświadczenie majątkowe z tytułu odwołania ze stanowiska.

Podczas sesji sekretarz powiatu poinformowała, że Mateusz Hen w swoim oświadczeniu majątkowym z tytułu zakończenia pracy na stanowisku kierownika jednostki nie wskazał dochodów za 2020r.

Sekretarz powiatu Małgorzata Matczak podczas ostatniej sesji poinformowała, że do dnia składania sprawozdania nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych Mateusza Hena według stanu na dzień 31 grudzień za rok 2019 przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

Dla przypomnienia informujemy, że były dyrektor szpitala Mateusz Hen przez krótki czas mieszkał w Pruszkowie. Wówczas wystąpił do Sądu Rejonowego w Warszawie z wnioskiem o upadłość konsumencką, którą otrzymał.

27 marca 2018r. (postanowienie z Sądu w Warszawie o ogłoszeniu upadłości Mateusza Hena zamieszkałego w Pruszkowie …. )

www.imsig.pl

a następnie po krótkim zamieszkaniu w Pruszkowie, powrocie i zameldowaniu się w Gnieźnie wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu (Stare Miasto) upadłość ta została umorzona. Na dzień dzisiejszy Mateusz Hen nie ma upadłości konsumenckiej.

30 sierpnia 2019r, (postanowienie z Sądu w Poznaniu umorzono postępowanie upadłościowe Mateusza Hena zamieszkałego w Gnieźnie ….)

www.imsig.pl

Oświadczenie majątkowe Dariusza Pilaka

Oświadczenie majątkowe Mateusza Hena

Dla przypomnienia informujemy, że gdy starostą powiatu był Dariusz Pilak (Platforma Obywatelska) dyrektorem szpitala w Gnieźnie był Jacek Frąckowiak (obecnie zatrudniony w szpitalu) a jego zastępcą Mateusz Hen, który obecnie pełni tą samą funkcję w szpitalu.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz