Informacje

List od czytelnika … 500+ … Posłanka Hennig-Kloski zapomniała ?!

Jestem stałym czytelnikiem, GFI w ramach poszukiwania informacji publicznych na temat oświadczeń majątkowych osób z naszego terenu pełniących eksponowane stanowiska natrafiłem na publikację ogólnopolskiej gazety „FAKT”.

Gniezno – Poseł Paulina Hennig-Kloska pomyliła Inspektorów Sanitarnych! –  Gniezno fakty interwencje
www.fakt.pl


Jak widać we wskazanej publikacji Posłanka Paulina Hennig-Kloska (Nowoczesna), która wielokrotnie deklarowała swoją fachową (z racji posiadanego wykształcenia i wielokrotnie podkreślonego doświadczenia zawodowego) wiedzę na temat finansów a obecnie jest wiceprzewodniczącą Komisji Finansów Publicznych chyba nie powinna się „pomylić” w tak stosunkowo prostej deklaracji, jaką jest jej własne oświadczenie majątkowe.

A może nie jest to przypadek, może  posłanka Hennig-Kloska i cała partia Nowoczesnej pobierają świadczenie uważają je za szkodliwe więc się tym nie chwalą zwłaszcza publiczne?

Przypominam, że wszyscy posłowie Nowoczesnej – w liczbie 29 osób głosowali w dniu 11.02.2016 przeciw ustawie 500 + , co nie przeszkadza im pobierać to świadczenie.

A może suma tego świadczenia przy ich dochodach jest na tyle nieatrakcyjna, że nie warto o niej wspominać w oświadczeniu majątkowym?

No ale pewnie partia Nowoczesna nadal jest zdecydowanie przeciw 500 + i można tylko domniemywać, że poprzez nieuwzględnienie tego świadczenia we własnych oświadczeniach majątkowych wyrazili czynnie swój protest i ujawnili NOWOCZESNY sposób prowadzenia polityki prorodzinnej.

Każda osoba publiczna jest zobowiązana przedstawić oświadczenie majątkowe, w którym podpisuje zawarty w nim końcowy punkt:

” Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.”

Źródło: czytelnik z Powidza

1 komentarz

Dodaj komentarz