Informacje

List od czytelników … dotyczący ZOL-u w Gnieźnie.

W chwili obecnej Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie przy ul. Orzeszkowej 27 jest domem dla 180 pacjentów, oraz miejscem pracy dla 96 pracowników. Funkcjonuje nieprzerwanie od 01.02.1980r. (wówczas jako Państwowy Dom Pomocy Społecznej a od 1993r. jako Zakład Opiekuńczo – Leczniczy.

Pobyt pacjentów w Zakładzie ma charakter stały i najczęściej wieloletni, są pacjenci, którzy zamieszkują w Zakładzie od 1981 roku. Trafiają do zakładu pacjenci przewlekle chorzy, w dużej części z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych, zaburzeń zachowania lub z diagnozą niepełnosprawności intelektualnej, czy niepełnosprawności sprzężonej. Długoletni pobyt w Zakładzie, który skutkował wyrobieniem pewnych przyzwyczajeń oraz nawiązaniem wielu relacji zarówno z personelem jak i ze współmieszkańcami wytworzył w pacjentach poczucie stałości, bezpieczeństwa oraz przyczynił się do utrzymania ich zdrowia psychicznego w możliwie jak najlepszej równowadze. Zmiana miejsca pobytu pacjentów, która siłą rzeczy wiąże się z ogromną zmianą w ich codziennym rytmie dnia, oddaniem się pod opiekę zupełnie nowym, obcym osobom zaburzy ich poziom bezpieczeństwa, poczucie stałości i przewidywalności w ich świecie.

Ponadto pracownicy ZOL, posiadający wieloletni staż pracy w Zakładzie są bardzo zaangażowani i zżyci z pacjentami tworzą wspólnie rodzinę. W momencie izolacji w placówce związanej z zachorowaniem pacjentów na chorobę SARS – CoV 2 było to szczególnie ważne, zapewniające komfort psychiczny i redukcję poziomu lęku u pacjentów, którzy ten trudny czas spędzili otoczeni opieką osób, którym ufają i z którymi są zżyci emocjonalnie. Personel w kryzysowej sytuacji gotów był zamieszkać i sprawować 24 godzinną opiekę specjalistyczną, pomimo zmęczenia.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie jest cały czas modernizowany, dostosowywany do obowiązujących przepisów, bez barier architektonicznych, dostosowany do osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniem się.

W 2020 roku został przeprowadzony przetarg na dalszą rozbudowę Zakładu w celu polepszenia warunków socjalno – bytowych pacjentów.
Pracownicy są bardzo zaangażowani nie tylko w opiekę i pielęgnację pacjentów – co jest priorytetem ale dbają również o wyposażenie i estetykę oddziałów i terenów zielonych należących do Zakładu.

Opiekunowie prawni i rodziny pacjentów często wybierają Zakład z uwagi na jego usytuowanie, ciepłą i rodzinną atmosferę jaka panuje w Zakładzie, liczne rozrywki organizowane przez personel dla pacjentów, rozpoczynające się od wiosny do późnej jesieni spotkania przy grillu, zaproszenia gości z innych Zakładów w celach integracji pacjentów.
Zakład świadczy usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi na najwyższym poziomie, sprawnie się rozwija i działa bez zarzutu (kontrole jakie zostały przeprowadzone w Zakładzie nie znalazły żadnych uchybień).
Reorganizacja Zakładu jest propozycją szkodliwą z perspektywy pacjentów i personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gnieźnie.
Nie pozwólcie aby personel i pacjenci stali się trybikami programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Gnieźnie to nie tylko budynki i miejsce pobytu pacjentów to ich dom i nasze miejsce pracy.

Źródło: List od czytelników.

1 komentarz

  • OGŁOSZENIE :
    Sprzedam pół powiatu: najchętniej miejsca pobytu dzieci (świetlica na Lecha ), sierot prawdziwych i społecznych (dom dziecka), przewlekle chorych (zol), ratownictwa medycznego (teren Wyszyńskiego),
    Mam już podobne sukcesy; poradnia na Winiarach, Oddział Laryngologiczny Urologia, Radiologia Bakteriologia
    podpisane JA

Dodaj komentarz