. Gorący temat Z sali sądowej

Gniezno – starosto jest uzasadnienie wyroku! Dlaczego opinia publiczna nie została o tym poinformowana?

TV Gniezno

W artykule Gniezno … co dalej starosto Piotrze Gruszczyński … jest wyrok! informowaliśmy naszych czytelników o sentencji wyroku z dnia, 19 stycznia 2021r. o sygn. akt III SA/Po 651/20 wydanym na posiedzeniu niejawnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Dla przypomnienia w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda Wielkopolski, orzekł nieważność uchwały 594/2020 Zarządu Powiatu. O czym pisaliśmy artykule: Gniezno – Uchwala 594/2020… i co dalej starosto Piotrze Gruszczyński?

Sprawa dotyczy Uchwały Zarządu Powiatu na podstawie, której powierzono stanowisko dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie panu Mateuszowi Hen.

Zarząd Powiatu: Telesfor Gościniak, Anna Jung, Piotr Gruszczyński,Mariusz Mądrowski, Janusz Bukowski

Przypominamy, że do Sądu Administracyjnego skargę na działania Wojewody Wielkopolskiego skierował starosta Piotr Gruszczyński, który publicznie o tym informował: ” …. to nie jest przedmiot rozmowy ….”

Redakcja GFI otrzymała uzasadnienie wyroku WSA, w którym m.in. czytamy:

….. Powierzając jej (osobie) te obowiązki nie formułowano jednak wobec niej oczekiwań dotyczących przedstawienia zaświadczenia o niekaralności …… Sytuacja, w której organ administracji publicznej podejmuje działania- w tym przypadku w formie uchwały- pomimo braku umocowania, jakie wyrażone być powinno w przepisach prawa powszechnie obowiązujących (por. art7 Konstytucji RP), oceniona być musi, jako naruszenie prawa i to naruszenie, które nie może być zaakceptowane w demokratycznym państwie prawa – a więc naruszenie istotne. Wojewoda prawidłowo wobec tego orzekł o nieważności rzeczowej uchwały …..”

Całą zanonimizowaną kopię uzasadnienia wyroku z dnia 19lutego2021r. w sprawie III SA/Po 651/20 przedstawiamy w poniższym załączniku:

Tak dla przypomnienia …. historia zatacza koło ………. w kwietniu 2012r ówczesny starosta (a obecny Przewodniczący Rady Powiatu) Dariusz Pilak wprowadził do szpitala jako dyrektorów Jacka Frąckowiaka i Mateusza Hen. Następnie od stycznia 2013r. Dariusz Pilak firmował swoim nazwiskiem całą procedurę postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora d.s. Lecznictwa. Procedura konkursowa zakończyła się zatrudnieniem na tym stanowisku Mateusza Hen mimo, że osoba ta nie spełnienia warunków postępowania o czym już pisaliśmy w artykułach:

Czy starosta Piotr Gruszczyński zapomniał, że sprawa w Sądzie została przegrana a uzasadnienie wyroku jest wyjątkowo ciekawe. Co dalej …… ? Czy Zarząd Powiatu, którego przewodniczącym jest starosta Piotr Gruszczyński będzie wnosił do Sądów kolejne skargi na działania Urzędów … tym razem na kogo?

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna, TV Gniezno

1 komentarz

  • Możecie się już pakować, ,,śpieszcie się zadawać pytania,bo niewiele czasu już wam zostało” – jak mawiał ten od ruchu o niewiadomej nazwie.
    ZOLu, boiska, nieruchomości , Domów dziecka, świetlicy Dzieci z Chmur i jeszcze kilku numerków nikt wam nie zapomni. Wieszczę upadek tej PO KO. NowoczesnaPSl SLD Ziemia gnieźnieńska chyba nic nie pomyliłem, w tym powiecie

Dodaj komentarz