. Interwencje

Gniezno – starosta Piotr Gruszczyński … wyraziłem zgodę!

Pracownik Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, zatrudniony na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych świadczy usługi dla urzędu w którym pracuje, prowadząc dodatkowo działalność gospodarczą i pobiera z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

Zezwolił na to starosta Piotr Gruszczyński …..

” ten konkurs wygrała osoba X . Ta osoba do mnie zwróciła się czy może prowadzić w związku z tym, że ma działalność gospodarczą w tym samym obszarze ……. ponieważ mam takie uprawnienia …. wyraziłem tego rodzaju zgodę…

Dziwi fakt, że zapytanie ofertowe na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostało wysłane przez CUW Gniezno reprezentowane przez dyrektora Renatę Rasińską po raz kolejny do firmy, którą reprezentuje pracownik starostwa (osoba X). Dziwne decyzje Centrum Usług Wspólnych (CUW) przedstawialiśmy w artykułach:

Gniezno – Starostwo Powiatowe – list od czytelnika

Powiat gnieźnieński …. list od czytelnika …. konkurs ofert…

Pracownik starostwa X (przypypominamy takiego sformułowania użył w swojej wypowiedzi starosta Piotr Gruszczyński) z tytułu wykonywania dodatkowej pracy dla szkół podległych pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie pobierał i pobiera dodatkowe wynagrodzenia (brutto):

  • w 2020r. – 5880zł (za 7 szkół w okresie od czerwca do grudnia 2020r.)
  • w 2021r. – 47 232zł ( za 16 szkół w okresie od stycznia do grudnia 2021r.)

Sprawą od początku (czerwiec 2020r.) zajęła się radna PiS Natasza Szalaty, pisząc liczne zapytania i interpelacje do powiatu gnieźnieńskiego. Problem przedstawiono podczas konferencji prasowej w marcu 2021r.

Komentując powyższe redakcja Telewizja Wielkopolska przedstawiła słuchaczom Art 30 Ustawy z 2008r. o pracownikach samorządowych …., który naruszono poprzez zatrudnienie „pracownika X”.

W tym samym materiale prasowym Telewizja Wielkopolska przypomniała, że radna Natasza Szalaty tę sprawę przedstawiała na sesji Rady Powiatu … niestety wówczas od starosty Piotra Gruszczyńskiego nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

O sprawach związanych z konkursami ofert prowadzonymi przez CUW, które podlega pod Starostwo Powiatowe w Gnieźnie redakcja GFI pisała w artykułach:

Wspólnie z radną Nataszą Szalaty sprawę nagłośnił Poseł Zbigniew Dolata. Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja ta w błyskawicznym tempie zostanie wyjaśniona zgodnie z obowiązującym prawem.

INTERWENCJE

Redakcja GFI skierowała w tej sprawie zapytania do właściwych instytucji.

Dodatkowo informujemy naszych czytelników, że redakcja GFI nieoficjalnie dotarła do dokumentów ujawniających, że umowy przygotowane przez CUW datowane były na 1 stycznia 2021r. mimo, że konkurs odbył się 7 stycznia 2021r. Również wstecznie naliczono wynagrodzenie za czas kiedy usługa jeszcze nie była świadczona.

Pracownik X” rozpoczęła prowadzenie własnej działalności gospodarczej od 05.04.2020 czyli na dwa miesiące przed pierwszym postępowaniem konkursowym, które też wygrała.

Tekst: Anna Nowak źródło: Telewizja Wielkopolska

Komentarze

Dodaj komentarz