. .. Gorący temat

List od czytelnika ….

Dużo czasu mi zajęło dochodzenie przyczyny zainteresowania Poseł Pauliny Hennig – Kloski tematyką “wodną”. A to obrona zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego a to zbiórka wody dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie i kilka innych inicjatyw.

I nagle olśnienie.

To przecież woda a ściślej “jej lanie” leży u podstaw aktywności politycznej p. Poseł.
Przechodząc w połowie lutego br. z Koalicji Obywatelskiej do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni p. Poseł deklarowała:

“Nie zmieniam poglądów, nie zmieniam wartości. Dalej będę walczyć o demokratyczne państwo prawa, niezależność mediów, godność polskich kobiet, rozsadek, umiar i odpowiedzialność w polityce.”
Słowa te wypowiada osoba, która dzień wcześniej robi sobie radosnego “selfika” z Adamem Szłapką z Nowoczesnej a wieczorem Go zdradza razem z przeszło 16-toma tysiącami swoich wyborców, głosami których weszła do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i która z tej samej listy tworzy koalicję samorządów.

Pauliny Hennig – Kloska z Adamem Szłapką

Stara ludowa prawda głosi: “kto raz zdradził, ten zdradzi i kolejne..

Wróćmy jednak do “wody”. Czyż nie “laniem wody” wyborcom było, jest i pewnie będzie przed wyborami w 2023 roku:

  • wyrabianie w lokalnej społeczności (jako ekonomistka) przekonania, że kredyt i pożyczka to tożsame zobowiązania finansowe (pożyczka 50 mln. dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski),
  • głoszenie poglądów proekologicznych przy braku jakiejkolwiek inicjatywy w obronie zielonych zasobów Gniezna a tym samym akceptacji dla “betonowania” miasta,
  • sprowadzenie walki o godność kobiet do wyprowadzania młodzieży z błyskawicami” na ulice Gniezna w okresie pandemii. Czy już cel osiągnięto, że p. Poseł abdykowała z aktywności w Gnieźnie?
  • walka o niezależność mediów rozumiana przez p. Poseł jako faworyzowanie jednych (poprawnych politycznie) a ignorowanie drugich na lokalnym rynku medialnym,
  • wspieranie lokalnych przedsiębiorców, szczególnie w okresie pandemii (przypadkowawygrana przetargu firmy męża na obsługę Starostwa),

Szanowna p. Poseł. Muszę panią zmartwić. Podobnie myślących jak ja jest bardzo dużo.
Z niecierpliwością czekamy na moment rozliczenia przed kolejnymi wyborami.

Z czystej życzliwości radzę przejść ze “stanu płynnego” do stałego. Mniej wody a więcej konkretnej pracy, nie deklaracji.

Źródło: list od czytelnika

1 komentarz

  • A kilka donosików na poprzednią dyrekcję szpitala było też laniem – oliwy do ognia

Dodaj komentarz