.. Z sali sądowej

Zatrzymania i zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem podrobionymi produktami leczniczymi.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się dystrybucją produktów leczniczych niewiadomego pochodzenia o działaniu psychotropowym oraz onkologicznym, a także prania brudnych pieniędzy i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Jak ustalili śledczy, powyższy proceder istniał od lutego 2018 roku i organizowany był przez dwie wzajemnie współpracujące ze sobą grupy z okolic Szczecina oraz Radomia. Grupy te tworzyli obywatele Polski i Francji.

Modus operandi popełnianych przestępstw polegał na sprowadzaniu z Azji do Polski substancji czynnych, które następnie przekazywano poza jej granice w celu produkcji podrabianych leków. Tak sfałszowane produkty trafiały ponownie do naszego kraju, skąd były dystrybuowane za pomocą firm kurierskich i poczty do odbiorców w Unii Europejskiej oraz USA.   

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży podrobionych medykamentów deponowane były na specjalnie do tego utworzone rachunki bankowe, a następnie inwestowane w luksusowe mienie.

Według ustaleń śledztwa, do Polski w ramach tak zorganizowanego procederu mogło trafić kilkadziesiąt milionów sfałszowanych tabletek największych światowych koncernów farmaceutycznych. Z ustaleń śledztwa wynika również, że wartość produktów leczniczych wprowadzonych do obrotu szacowana jest na kwotę co najmniej 7 milionów złotych.

            W związku z powyższymi ustaleniami, pod koniec ubiegłego tygodnia zatrzymano łącznie 13 osób (11 na terenie kraju i 2 poza jego granicami). W tracie prowadzonych przeszukań, funkcjonariusze CBŚP olbrzymie ilości środków farmaceutycznych – głównie o działaniu psychotropowym, onkologicznym i anabolicznym. Wartość zatrzymanych produktów szacowana jest na kwotę około 25 milionów złotych. Dodatkowo zabezpieczono  narkotyki w postaci kokainy oraz marihuany, a także dowody osobiste i przedmioty przypominające broń.

            Funkcjonariusze zajęli również mienie mogące podlegać zabezpieczeniu na poczet kar i środków karnych, m.in. luksusowe pojazdy oraz gotówkę.

Dziesięcioro z zatrzymanych usłyszało w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 k.k.) zajmującej się popełnianiem przestępstw z ustawy Prawo farmaceutyczne (art. 124 i inne) i ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie (art. 49 ust 1 i 2), a także prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 k.k.) i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób (art. 165 § 1 pkt 2 k.k.). Dodatkowo dwóm spośród z nich prokurator przedstawił zarzuty założenia i kierowania grupą (art. 258 § 1 i 3 k.k.).

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 9 podejrzanym (w tym dwóm kierującym grupą) tymczasowy areszt na 3 miesiące. Wobec dwóch pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze (dozór, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe w kwocie 20.000,00 zł).

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Dodaj komentarz