. .. Gorący temat

Gniezno Szpital – utracone zaufanie do ….

19.06.2021r.

W dniu wczorajszym do redakcji wpłynęły niezależnie od siebie informacje oraz pismo o wotum nieufności lekarzy ze Szpitala Pomnik Chrztu Polski wobec dyrekcji szpitala. Niezwłocznie wystosowaliśmy zapytania prasowe do Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego.

Pismo, skierowane do Zarządu Powiatu wpłynęło do Starostwa w dniu 15.06.2021 – to jest w dniu otwarcia nowego budynku.
Oto kopia pisma w którym dokonaliśmy anonimizacji:

Przypominamy, że wskazany w piśmie nazwiskiem p.o. z-ca dyrektora d.s. Lecznictwa pełni tę funkcję bez konkursu od przeszło dwóch lat. Ponadto był moment, że w szpitalu pełnił równocześnie dwie funkcje kierownicze – w tym funkcję p.o. dyrektora Szpitala o czym pisaliśmy w artykule: Gniezno – szpital, ciche powołanie. Gniezno – szpital, ciche powołanie.

Obecnie Mateusz Hen złożył dokumenty do postępowania konkursowego na stanowisko z-cy dyrektora d.s. Leczniczych Szpitala, które jak się redakcja GFI nieoficjalnie dowiedziała ma odbyć się we wtorek 22 czerwca 2021r.

O kandydaturze Mateusza Hena na stanowisko zastępcy dyrektora szpitala poinformowała publicznie na XL Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dyrektor Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Małgorzata Cichomska-Szczepaniak.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2021r. dyrektor Szpitala poinformował Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, że w przedmiotowym postępowaniu konkursowym ofertę złożyła również osoba, która aktualnie pełni obowiązki z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa ….”

Czy drugi wskazany w piśmie jako współpracujący z z-cą dyrektora Mateuszem Henem – lekarz Bartosz Śmidowicz też złożył swoją ofertę w postępowaniu konkursowym na stanowisko z-cy dyrektora d.s. Lecznictwa – redakcji GFI nie udało się ustalić.

Przed publikacją tego artykułu redakcja GFI podjęła próby skontaktowania się z dyrektorem Sieńczewskim i lekarzem Śmidowiczem, niestety bezskutecznie.

Tekst: Anna Nowak źródło: czytelnik, youtube

Komentarze

  • No ładnie – lepiej późno niż wcale. Co jeszcze musi wydarzyć się w tym szpitalu aby niektórzy usłyszeli i zobaczyli???

  • Pan starosta Gruszczyński nadal promuje (patrz mowy na otwarcie szpitala) swojego podopiecznego. Tylko dlaczego pacjenci mają ponosić konsekwencje takich wyborów.

Dodaj komentarz