.. Z sali sądowej

Nieważności umowy …..

Nieważność umowy „MultiPlan” z mBank S.A.❗W prowadzonej przez nas sprawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu po zaledwie 8 miesiącach od wniesienia pozwu orzekł o nieważności umowy i zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot całości uiszczonych przez niego rat kredytu. Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Co istotne, Sąd orzekł o zwrocie rat za cały okres kredytowania. ✅ Sąd przyznał naszemu klientowi zwrot rat spłaconych w PLN, ale też tych spłaconych w CHF. ✅

Sprawę prowadzi adwokat Adam Tomaszewski i aplikant adwokacki Konrad Krstulović. Wyrok jest nieprawomocny.

Źródło: Orłowski Tomaszewski i Partnerzy

Dodaj komentarz