.. Gorący temat

Gniezno … „Nie odpuszczamy” … trwa spór zbiorowy firmie Jeremias.

firma Jeremias zdjęcie: Google Street View

Podczas pierwszej próby negocjacji, które obyły się 8.10.2021r. polski zarząd niemieckiej spółki Jeremias w całości odrzucił postulaty związkowców.

Zarząd firmy Jeremias zaprosił związkowców do rozmów, które odbyły się 14.10.202r. Zarząd jak i strona związkowa przyszła na spotkanie razem ze swoimi prawnikami.  Negocjacje trwały ponad dwie godziny.

Burzliwe rozmowy, pokazywanie różnych punktów widzenia, ogólnie prowadzone były z wolą porozumienia i jak najszybszego zakończenia sporu. Związkowcy szczegółowo przedstawili wszystkie żądania i Zarząd zdeklarował się, że na następnym spotkaniu (28.10.2021) przedstawi konkretne propozycje co do każdego z przedstawianych punktów.  

Protestujący pracownicy mają cztery postulaty:

  • podwyżki wynagrodzenia dla wszystkich pracowników o 20%
  • stabilnych warunków zatrudnienia (przejęcie pracowników agencyjnych bezpośrednio na umowę z pracodawcą)
  • miesięcznego systemu rozliczenia nadgodzin                        
  • wprowadzenia dodatku stażowego dla wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że załoga jest w pełni zdeterminowana … ” Związek się nie ugnie bo niskie zarobki to czubek góry lodowej wieloletnich zaniedbań w traktowaniu ludzi, BHP i środowiska.”

Redakcja Gniezno-Fakty-Interwencj życzy wszystkim pracownikom dużo sił i wytrwałości w walce o godną pracę …. życzymy Wam aby udało się wywalczyć zmiany podobnie jak w spółce Paroc zlokalizowanej w sąsiadującym z Gnieznem Trzemesznie.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz