.. Interwencje

Gniezno-starostwo: Uchwała Rady Powiatu do sprostowania.

Przewodniczący Rady Powiatu – Dariusz Pilak

Podczas XLVI sesji Rady Powiatu, przewodniczący Rady Powiatu – Dariusz Pilak poinformował, że do starostwa powiatu gnieźnieńskiego wpłynęło wezwanie z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do sprostowania Uchwały 45/264/2021.

… 27 października br., z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wpłynęło wezwanie do sprostowania, które dotyczy …… sprostowania Uchwały 45/264/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2021r., …

Treść Uchwały 45/264/2021, którą należy sprostować znajduje się na oficjalnej stronie starostwa powiatu gnieźnieńskiego w zakładce BIP.

INTERWENCJE:

W dniu dzisiejszym redakcja GFI w ramach dostępu do informacji publicznej złożyła wniosek do starosty Piotra Gruszczyńskiego i przewodniczącego Rady Powiatu – Dariusza Pilaka o kserokopie pisma (wraz z wszystkimi załącznikami!), które wpłynęło do starostwa powiatu gnieźnieńskiego 27 października br., z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w którym nadawca wzywa do sprostowania Uchwały 45/264/2021 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2021r.

Tekst: Anna Nowak źródło: powiat-gniezno.pl, YouTube

Dodaj komentarz