. .. Gorący temat

Gniezno – Starostwo Powiatowe – ”Decyzje kontrolowane”, nowy dyrektor ….?

Piotr Gruszczyński, Monika Boruszewska

Na stronie internetowej Starostwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakładce BIP ukazała się informacja, że Dyrektorem Zdrowia i Spraw Społecznych jest Monika Boruszewska.

Tymczasem w tej samej zakładce BIP nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego o zmianie na tym stanowisku. Ostatni komunikat jest z 30 września br. 

W takiej sytuacji trudno określić od kiedy Monika Boruszewska pełni funkcję dyrektora Zdrowia i Spraw Społecznych w starostwie powiatowym w Gnieźnie. Sprawa jest o tyle ciekawa, że prywatnie jest partnerką z-cy dyrektora powiatowego szpitala.

Czy jest to nepotyzm?

Pracownik Starostwa Monika Boruszewska była zatrudniona w wydziale zdrowia już w czasie poprzedniej kadencji Rady Powiatu, następnie pracowała w wydziale komunikacji. Powróciła do wydziału zdrowia w obecnej kadencji, następnie przebywała na urlopie macierzyńskim, a w ostatnim czasie była na stanowisku głównego specjalisty Wydział Promocji i Turystyki w starostwie powiatowym w Gnieźnie. Prowadziła briefing prasowy –Apel o odwołanie dyrekcji szpitala “Dziekanka” – który to temat wydaje się dość odległy od turystyki. 

Decyzja personalna o mianowaniu Moniki Boruszewskiej na stanowisko Dyrektora Wydziału Zdrowia budzi kolejne wątpliwości. związane z powiązaniami służbowymi i rodzinnymi osób na stanowiskach kierowniczych w Starostwie i Szpitalu.
Ustawa o działalności leczniczej precyzuje rodzaj nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorca  – zapis w UDL:  Art. 121. 1. Nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący.
2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, gospodarności i rzetelności.

Czy w takim przypadku zachowany jest właściwy nadzór organu tworzącego nad podmiotem leczniczym?
W  wielu przypadkach postępowań konkursowych czy kontrolnych wymagane są oświadczenia o bezstronności czy też braku powiązań rodzinnych.

Czy starosta Gruszczyński pozostaje w błogiej nieświadomości personaliów i powiązań w jednostkach którymi kieruje i które nadzoruje? A może są to działania celowe?

Tekst: Anna Nowak źródło: powiat-gniezno.pl, YouTube

Komentarze

  • Ja pierdziele ale specjalistka od wszystkiego : wydział zdrowia, wydział komunikacji, wydział promocji i turystyki i jeszcze pobyt w domu i pobory za takie stołki. To na czym się ta pani zna tak naprawdę? Bo jak na wszystkim czyli na niczym?ale jazda bez trzymanki. I wszystko na naszych oczach za naszym pozwoleniem. Ale ktoś musi podatki płacić żeby tacy,, specjaliści” rządzili.
    Pozdrawiam i życzę miłej charówy.

  • No to teraz pani dyr. Wszystko podpisze, opieczętuje, przyklaśnie , ukłoni się zastępcy dyrektora szpitala. A co jeszcze zrobi ? Aż strach pomyśleć. Gniezno jest super !!!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz