.. Interwencje

Gniezno – Platforma Obywatelska – Pilak i Gruszczyński – plan i realizacja sprzedaży.

W dniu 29 grudnia 2021r., redakcja GFI zadała staroście powiatu gnieźnieńskiego- Piotrowi Gruszczyńskiemu liczne zapytania w sprawie boiska szkolnego przy ul. Gdańskiej (arkusz mapy 123, działka nr 30/35) należącego kiedyś do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie. Szkoła ta funkcjonowała od 1969r.

Gruszczyński w odpowiedzi skierowanej do redakcji wskazał, że działka została sprzedana na podstawie Uchwały XXIX 190/2012.

2012 roku, kiedy starostą gnieźnieńskim był Dariusz Pilak (PO), siedziba szkoły została przeniesiona na drugie piętro pokoszarowego budynku mieszczącego się w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego 20. W wyniku tych zmian przy ul. Sobieskiego zaczęły funkcjonować trzy różne szkoły. Obecnie – po połączeniu jednostek funkcjonują tam dwie szkoły ponadpodstawowe,  dla uczniów których przypisane jest „martwe” (!!!) boisko – o czym pisaliśmy w artykule: Powiat gnieźnieński – “MARTWE” boisko…..

Na oficjalnej stronie pl.wikipedia.org byłej szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Kilińskiego w Gnieźnie w zakładce „Znani absolwenci” jest wymienione tylko jedno nazwisko – Dariusz Pilak. W 2012 roku Dariusz Pilak (jedyny „znany” absolwent 😉 ) był starostą gnieźnieńskim czyżby nie czuł się emocjonalnie związany z siedzibą swojej byłej szkoły i z zapleczem sportowym (boisko, sala gimnastyczna) przy ul. Gdańskiej?

Skan wpisu:

W uchwale XXIX /190/2012 rady powiatu gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2012 r., między innymi czytamy:

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 123, dz. nr 30/2 o pow. 1,31.10 ha oraz ark. mapy 124, dz. nr 2/30 o pow. 0,07.77 ha i dz. nr 2/33 o pow. 0,04.01 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie księga wieczysta PO1G/00046929/7, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uzasadnienie uchwały z 2012r., było następujące …

„Powiat Gnieźnieński jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej
w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej – dotychczas siedziba Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Gnieźnie. Z uwagi na zmianę miejsca siedziby ZSP Nr 4 w Gnieźnie, nieruchomość stała się zbędna dla potrzeb statutowych powiatu. Przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży pozwoli realizować plan dochodów powiatu z tytułu sprzedaży mienia w 2013 r.”

Jak się po latach okazuje uzasadnienie do wskazanej wcześniej z 2012r., uchwały było w momencie sprzedaży nieruchomości (2020r.), bezzasadne ponieważ:

  • nieruchomość w 2020 roku nie była „zbędna dla potrzeb statutowych powiatu”( cyt. z uzasadnienia), gdyż od 2016r., w budynku tym zaczął funkcjonować Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dlatego boisko szkolne było i jest niezbędne dla jednostki, która podlega pod powiat i winna realizować potrzeby statutowe powiatu.
  • działka nie została sprzedana 2013 roku dlatego w żaden sposób nie wpłynęła na  realizację planu dochodów powiatu w 2013 r.

KTO i kiedy sprzedał działkę – boisko szkolne ????

Działkę, boisko szkolne przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy ulicy Gdańskiej sprzedano na podstawie umowy w formie aktu notarialnego 4.02.2020 roku, kiedy starostą powiatu gnieźnieńskiego jest Piotr Gruszczyński z Platformy Obywatelskiej na podstawie zatwierdzonej (przegłosowanej w 2012r., kiedy starostą był Dariusz Pilak) uchwały.

Link do całej uchwały poniżej:

Działka o powierzchni 3033m² (boisko szkolne) została sprzedana podczas przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 23 stycznia 2020r. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła 635 900 zł. Do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik, który kupił nieruchomość (boisko szkolne) za 642 269 zł (netto).

Nabywcą nieruchomości został Pan Jakub Deniz.

Zdjęcie sprzedanego boiska – sprzedany teren został już ogrodzony.

Dodatkowo informujemy, że nie tak dawno starosta Gruszczyński poinformował, że od września 2021r., w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej 106 rozpoczął działalność Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Wynika z tego, że placówce w fazie rozwoju sprzedano boisko szkole, które jest niezbędne do realizacji zadań statutowych powiatu w tym realizacji podstawy programowej szkoły.

….. mamy w tym momencie nowe rozdanie ale nic nie zostało zlikwidowane …. ona jeszcze bardziej nam się rozwinęła – starosta Gruszczyński

INTERWENCJE

W sprawie sprzedaży nieruchomości (rozbieżności w numerach działek i arkuszy z uchwałą), redakcja GFI skierowała kolejne pytania do starosty Gruszczyńskiego.

Analizując różne dotychczasowe inicjatywy, pomysły i decyzje starosty Gruszczyńskiego oraz popierające je uchwały Rady Powiatu można wyciągnąć wniosek, że pozbywanie się majątku Powiatu pierwotnie dedykowanego tym, którzy stanowią naszą nadzieję na przyszłość – młodzieży i dzieciom ( w tym pokrzywdzonym przez los – „Dzieci z chmur”, „Dom dziecka”) charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością realizacji tych pomysłów władz powiatu.  Dla przypomnienia informujemy, że na utrzymanie jednostek budżetowych starostwa jak i samego urzędu przeznaczone są nasze podatki.

Tekst: Anna Nowak zdjęcia: czytelnik

1 komentarz

  • Czy pan Gruszczyński kiedykolwiek pomyślał, że zarządza NIE SWOIM majątkiem ???. Bo zachowuje się tak jakby powiat był jego prywatnym dobrem!

Dodaj komentarz