. .. Gorący temat

Maksymalna podwyżka dla starosty Gruszczyńskiego. Jak to zrobili?

Podczas XLIX sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27.12.2021podjęto uchwałę dotyczącą maksymalnego podwyższenia wynagrodzenia starosty Piotra Gruszczyńskiego.

Czytając projekt uchwały przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Pilak poinformował:

Maksymalne wynagrodzenie starosty w powiecie w którym liczba mieszkańców przekracza 120 tys. osób stanowi suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 10 770 zł, maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego w kwocie 3450 zł, oraz kwoty dodatku specjalnego w stałej wysokości wynoszącej 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego maksymalna kwota 4266 zł, to jest łącznie kwota 18 486 zł.

Podczas dyskusji, kiedy swoje uwagi do projektu uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla starosty Gruszczyńskiego zgłaszał radny PiS – Marcin Makohoński, o głos w dyskusji poprosiła radna Platformy Obywatelskiej Danuta Winiarska, członek Zarządu Powiatu i powiedziała:

... ja myślę, że tutaj przy tej uchwale za bardzo nie mamy co dyskutować ponieważ to z góry jest nam narzucone i przyjmujemy te minimalne wartości jeżeli chodzi o starostę.

Poniżej wypowiedź radnej PO, członka Zarządu Powiatu – Danuty Winiarskiej

Dlaczego radna powiatu z PO – Danuta Winiarska, która jest jednocześnie członkiem Zarządu Powiatu podczas sesji mówiła, że podwyżka jest z góry narzucona i są to minimalne wartości jeżeli chodzi o starostę„. Czy celowo wprowadzała radnych w błąd?

Dla przypomnienia mąż Danuty Winiarskiej pracuje w starostwie na stanowisku z-cy dyrektora Wydziału Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Dariusz Pilak w szybkim tempie zdecydowanym głosem odczytał projekt uchwały, który następnie poddany został pod głosowanie …

w §1 ustala się wynagrodzenie starosty gnieźnieńskiego w wymiarze miesięcznym…10 770zł …….. dodatek funkcyjny 3 450zł … w §2 starosta gnieźnieński otrzymuje również dodatek specjalny i za wieloletnią pracę ……. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 roku…

Wynika z tego, że wynagrodzenie starosty Piotra Gruszczyńskiego od 1 stycznia 2022 roku wynosić będzie około 18 486 zł (brutto) i otrzyma spłatę w różnicy wynagrodzenia od 1 sierpnia 2021 roku.

Kto jak głosował?

W sprawie przyznanej podwyżki wynagrodzenia dla starosty Piotra Gruszczyńskiego skontaktowaliśmy się z dwoma radnymi PO zadając pytanie: „Czy podczas głosowania zdawali sobie sprawę, że wskazane w projekcie uchwały wartości są maksymalne? ” ….. Odpowiedzieli nam, że w ogóle nie zwrócili na to uwagi i o tym nie wiedzieli.

Kiedy zadzwoniliśmy do radnego, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej – Radosława Sobkowiaka i poprosiliśmy o rozmowę powiedział: „Proszę wybaczyć jestem na urlopie”.

Zadzwoniliśmy również do przewodniczącego Rady Powiatu – Dariusza Pilaka, którego zapytaliśmy kto w projekcie uchwały dotyczącej podwyżek dla starosty Piotra Gruszczyńskiego wpisał najwyższe możliwe wartości. Na początku Pilak powiedział że urzędnik – a kiedy drążyliśmy temat i zapytaliśmy jakiego wydziału powiedział, że nie pamięta. Jednak po kilku zdaniach rozmowy przyznał, że to on sam – Dariusz Pilak wpisał najwyższe wartości do projektu uchwały.

Przypominamy, że ustawodawca określając w rozporządzeniu maksymalne poziomy wynagrodzeń w ogóle nie wskazał, że starostowie muszą dostać podwyżki.

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube

1 komentarz

  • Krótko mówiąc w powiecie mamy radnych, którzy nic nie sprawdzają tylko ślepo na sesjach powiatowych głosują. Istne marionetki. Po drugie. Tak jak radna Winiarska …okłamują z premedytacją pozostałych radnych. Po trzecie. Przewodniczący rady pan Pilak jednoosobowo , bez konsultacji z kimkolwiek , kłamiąc w żywe oczy, rozdaje nasze pieniądze. Pieniądze społeczeństwa całego powiatu gnieźnieńskiego. I to ze spłatą wstecz aż pięć miesięcy. Czyli Starosta otrzyma jeszcze dodatkowo około 100 000 złotych. A to nie koniec rozdawania naszych pieniędzy. Za tymi pieniędzmi pójdą jeszcze wypłaty z budżetu powiatu dla pozostałych członków Zarządu Powiatu. W sumie będzie nas to kosztowało, tak na sam początek, około ……… 350 000 złotych.

Dodaj komentarz