.. Z sali sądowej

Akt oskarżenia w sprawie oszustw przy sprzedaży środków medycznej ochrony osobistej oraz prania brudnych pieniędzy.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia dotyczący wyłudzenia ponad 15 milionów złotych tytułem umów na dostarczenie i sprzedaż rękawic medycznych.

Przedmiotowy akt oskarżenia obejmuje pięcioro osób. Trzem z nich prokurator zarzucił popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., z czego jednej z nich również działanie w warunkach recydywy (art. 64 § 1 k.k.). Czwarta z oskarżonych ma przedstawiony zarzut pomocnictwa w popełnieniu oszustwa (art. 18 § 3 k.k. w związku z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k.) oraz prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 i 6 k.k.). Ostatnia z osób objętych aktem oskarżenia, stanęła tylko pod zarzutem podjęcia czynności, które mogły znacznie utrudnić lub udaremnić wykrycie środków finansowych pochodzących z oszustw (art. 299 § 1 i 5 k.k.)

W toku przedmiotowego postępowania prokurator zabezpieczył na poczet naprawienia szkody mienie w postaci luksusowych samochodów oraz gotówki. Stanowi to łączną kwotę prawie 2 milionów złotych. Nadto tytułem zabezpieczenia majątkowego ustanowiono hipotekę na nieruchomości o szacunkowej wartości miliona złotych. Prokurator zablokował także zgromadzone na rachunkach bankowych środki finansowe w wysokości ponad miliona złotych oraz 2 milionów dolarów.

Jak ustalił prokurator, modus operandi oskarżonych polegał na wyłudzeniu od czterech różnych pomiotów kwot pieniężnych w postaci zaliczek na sprzedaż i dostarczenie środków medycznej ochrony osobistej. Działająca w tym celu spółka oraz osoby ją reprezentujące, wprowadzały w błąd kupujących co do możliwości i zamiaru wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez przepadek wpłacanych zaliczek. Owoce tego przestępczego działania wypłacane były sprawcom jako dywidendy, a następnie transferowane na rachunki bankowe i przeznaczone na zakup luksusowych samochodów. W celu utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia uzyskanych korzyści, środki te wykorzystano także do nabycia nieruchomości lokalowej.

Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

W chwili kierowania aktu oskarżenia,  jedne z oskarżonych, który zarzucanego mu czynu dopuścił się warunkach recydywy był tymczasowo aresztowany. Wobec pozostałych prokurator stosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

Dodaj komentarz