. .. Informacje

Około pół miliona … to roczny koszt wynagrodzenie trzech członków Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego …

Skład Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji tworzą przedstawiciele koalicji rządzącej PO-SLD…

  • Piotr Gruszczyński PO (starosta, przewodniczący Zarządu)
  • Anna Jung PO (wicestarosta)
  • Mariusz Mądrowski SLD (etatowy członek Zarządu)
  • Telesfor Gościniak SLD (nieetatowy członek Zarządu)
  • Danuta Winiarska PO (nieetatowy członek Zarządu)

Z pozyskanych przez naszą redakcję informacji wynika, że od dnia 01.01.2022r.,

  • wynagrodzenie zasadnicze przewodniczącego Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego (starosty) wynosi 10 770zł, dodatkowo otrzymuje maksymalny poziom dodatku funkcyjnego w kwocie 3450 zł, oraz kwotę dodatku specjalnego w stałej wysokości wynoszącej 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w maksymalnej kwocie 4266 zł, to jest łącznie kwota 18 486 zł.
  • wynagrodzenie zasadnicze członka Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego Anny Jung (wicestarosty) wynosi 8 600 zł dodatkowo otrzymuje dodatek funkcyjny 3 650 zł razem 12 250 zł (brutto)
  • wynagrodzenie zasadnicze członka Zarządu Powiatu gnieźnieńskiego Mariusza Mądrowskiego wynosi 7360 zł dodatkowo otrzymuje dodatek funkcyjny 2 550 zł razem 9910 zł (brutto)

Koszt wynagrodzeń trzech członków Zarządu Powiatu jest przybliżony (gdyż liczby te nie odzwierciedlają dodatkowych wypłacanych wartości takich jak wysługa lat czy nagrody itp. ). Płace  trzech członków Zarządu Powiatu wynoszą miesięcznie ponad 40 646 zł co rocznie stanowi więcej niż 487 752 zł.

Czy w sytuacji gdzie od kilku lat wmawia się obywatelom, że powiat jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej … wysprzedaje się majątek powiatu … zadłuża na miliony złotych Szpital podwyżki Zarządu Powiatu są zasadne? Odpowiedź jak zawsze pozostawiamy pozostawiamy czytelnikom.

Tekst: Anna Nowak źródło: informacja publiczna

Dodaj komentarz