. .. Gorący temat

Gniezno – radny Marcin Makohoński: ” .. dzieją się jakieś złe rzeczy w geodezji …”

Na LI sesje Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się w dniu 24 lutego 2022r., zaplanowano przyjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 453, na ark. m. 6, obręb Kłecko-miasto, gmina Kłecko, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Kto zlecił przygotowanie uchwały w sprawie sprzedaży kolejnej nieruchomości podległej pod powiat gnieźnieński …… tym razem położonej w Kłecku?

Monika Majewska – dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie powiedziała:

…. Zarząd zlecił przygotowanie uchwały i zdecydował się, że nieruchomość zostanie zbyta a ja przygotowałam uchwałę

Zarząd Powiatu gnieźnieńskiego w składzie … przewodniczący Piotr Gruszczyński, Anna Jung, Mariusz Mądrowski, Telesfor Gościniak, Danuta Winiarska …. zlecił sprzedaż następnej nieruchomości która do tej pory stanowiła majątek powiatu.

Projekt sprzedaży nieruchomości położonej w Kłecku przygotowała i przedstawiła dyrektor Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie – Monika Majewska, która funkcję dyrektora objęła gdy starostą powiatu gnieźnieńskiego został Piotr Gruszczyński.

Źródło: gniezno24.com 21 lutego 2019

Treść uchwały … sprzedaż działki o powierzchni 3404 m² …. posłuchajcie …

Błędy podczas trwającej sesji w projekcie uchwały która miała zostać poddana pod głosowanie jako jedyny zauważył radny Marcin Makohoński

Pani dyrektor dużo słów mam pani do powiedzenia ale chciałbym zacząć od jednego proszę mi powiedzieć jaką my działkę w końcu sprzedajemy? Ponieważ w zaproszeniu na sesję ustaliliśmy, że sprzedajemy działkę 453 … w nagłówku uchwały też sprzedajemy działkę 453 – działkę, której tak naprawdę nie ma – natomiast w treści uchwały już sprzedajemy działkę 453/5 więc musimy w końcu ustalić co my sprzedajemy … czy sprzedajemy działkę której nie ma czy działkę która jest ? …. to jest już drugi błąd

Radny Marcin Makohoński ….

Pani dyrektor co my w końcu sprzedajemy?

Zasadne uwagi radnego Marcina Makohońskiego nieudolnie próbowała sprostować Majewska ….

Panie radny sprzedajemy działkę 453/5, która to powstała z podziału działki 453. Jeżeli chodzi o ten błąd, o ten zapis numeru działki w nagłówku on wynika z błędu pisarskiego ….. jeżeli dojdzie do przegłosowania tej uchwały na pewno pan przewodniczący będzie podpisywał uchwałę już w nagłówku z właściwym numerem.

Marcin Makohoński kontynuując swoją wypowiedź powiedział …

… chce pokazać dobitnie że ten błąd który znalazł się w uchwale nie jest błędem pisarskim nie jest przeoczeniem … dzieją się jakieś złe rzeczy w geodezji … w jednostce, która nie potrafi nawet przygotować prostej uchwały …

Wypowiedź Majewskiej podczas sesji krytycznie skomentował także radny Jacek Kowalski …. posłuchajcie (!!!!)

Hitem czy kitem 😉 jest fakt, że wcześniej podczas posiedzenia komisji finansowej 5 radnych w tym Marek Gotowała (ZG), Ewa Mądra (PO), starosta-Piotr Gruszczyński (PO), Jacek Kowalski (SLD), Telesfor Gościniak (SLD) głosowali za przyjęciem błędnego projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kłecku !!! Poniżej link z głosowania …..

Ostatecznie z porządku obrad sesji Rady Powiatu zdjęta została uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kłecku.

W oświadczeniu majątkowym za 2020 rok czytamy, że dochód dyrektor Moniki Majewskiej ze stosunku pracy wynosił: 144 772,48 zł.

Co dalej?

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube

1 komentarz

  • Kadry Piotra i Ani. Monika M., Renata R., Monika B., Wojciech K….. Co dalej. No nic. Tylko płakać.

Dodaj komentarz