.. Informacje

Radni powiatu gnieźnieńskiego podnieśli sobie diety … ile wynoszą w 2022 roku …

Rada Powiatu gnieźnieńskiego składa się 27 członków, którzy wybrani zostali przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego. Wszyscy radni z tytułu pełnienia mandatu radnego, każdego miesiąca pobierają diety.

Ile diety pobrali radni VI kadencji powiatu gnieźnieńskiego w 2021 pisaliśmy w artykule:

Diety radnych powiatu gnieźnieńskiego za 2019 rok…

Około dwóch miesięcy temu podczas sesji Rady Powiatu, radni powiatu gnieźnieńskiego przyznali sobie podwyżkę diet o czym pisaliśmy w artykule:

Radni powiatu gnieźnieńskiego dali sobie podwyżkę.

Poniżej przedstawiamy wykaz aktualnie pobranych diet radnych za miesiąc styczeń i luty 2022 roku (dla porównania z miesiącem grudniem 2021r.)

 Klub Radnych Koalicja Obywatelskagrudzień
2021
styczeń
2022
luty
2022
    
Dariusz Pilak  2 415,722 684,132 684,13
Joanna Arndt  1 467,321 735,741 735,74
Danuta Winiarska  2 415,722 684,132 684,13
Ewa Mądra  1 467,321 735,741 735,74
Maria Kocoń  1 789,422 057,832 057,83
Mirosława Lewicka  1 467,321 735,741 735,74
Edward Załęski  1 467,321 735,741 735,74
Jaromir Dziel  1 027,131 735,741 735,74
Marian Pokładecki  1 789,422 057,832 057,83
Radosław Sobkowiak  1 789,422 057,832 057,83
Rajmund Gąsiorek  1 789,421 646,261 852,05
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość   grudzień
2021
styczeń
2022
luty
2022
Beata Tarczyńska  1 467,321 735,741 735,74
Natasza Szalaty  1 467,321 735,741 735,74
Marcin Makohoński  1 467,321 735,741 735,74
Andrzej Kwapich  1 467,321 735,74 1 735,74
Leszek Figaj  1 467,321 735,741 735,74
Maciej Łykowski  1 467,321 735,741 735,74
Zbigniew Bręklewicz  1 467,321 735,741 735,74
Klub Radnych SLD – Lewica Razem  grudzień
2021
styczeń
2022
luty
2022
Jacek Kowalski  2 004,152 272,562 272,56
Robert Andrzejewski  1 789,422 057,832 057,83
Telesfor Gościniak  2 415,722 684,132 684,13
Klub Radnych Polskie Stronnictwo Ludowe   grudzień
2021
styczeń
2022
luty
2022
Jerzy Berlik  733,661735,741735,74
Rafał Skweres  1 342,071610,481610,48
Stanisław Szczepański  2 004,152272,562272,56
   Pozostali Radni Niezrzeszenigrudzień
2021
styczeń
2022
luty
2022
Dariusz Igliński  1342,071610,481610,48
Marek Gotowała  1789,422057,832057,83

W powiecie gnieźnieńskim radni VI kadencji nie tylko sobie podnieśli diety ale również wyrazili zgodę na maksymalne podniesienie wynagrodzenia dla starosty powiatu – Piotra Gruszczyńskiego o czym informowaliśmy w artykułach:

Informujemy, że w niektórych powiatach m.in. radni z Pszowa w powiecie wodzisławskim nie zgodzili się na podwyżki diet, a wynagrodzenie burmistrza wyrównano tylko do minimalnego pułapu. Nie szczędzono krytyki pod adresem władz centralnych.

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz