. .. Gorący temat

Gniezno – starostwo …. Jacek Kowalski jako jedyny z radnych …..

Podczas czwartkowej (24.03.2022r), LIII sesji Rady Powiatu, radny Jacek Kowalski jako jedyny z powiatowych radnych wyraził publicznie swoje stanowisko w sprawie zmian schematu organizacyjnego szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Ale po kolei ……

Monika Boruszewska o której m.in., pisaliśmy w artykule Gniezno – Starostwo Powiatowe – ”Decyzje kontrolowane”, nowy dyrektor ….? przedstawiła projekt zmian statutu szpitala argumentując: ” ….. likwidację stanowiska radcy prawnego z uwagi na fakt, że czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej oraz zastępstwa procesowego są teraz w całości powierzane podmiotom zewnętrznym. Druga zmiana dotyczy dodania nowej komórki organizacyjnej ……. kolejna zmiana jest to dopisanie centralnej sterylizatorni, komórka ta będzie pod z-cą dyrektora d.s. lecznictwa …..”

Dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski zaplanował likwidację stanowiska radcy prawnego i powołanie do współpracy ze szpitalem zewnętrznej kancelarii adwokackiej … powiedział: ” … funkcjonował taki dualizm, była osoba zatrudniona na umowę o pracę jako radca prawny w szpitalu, mieliśmy również kancelarię zewnętrzną która już tutaj u nas około dwóch lat funkcjonuje dalsze utrzymywanie tego dualizmu nie było konieczne …. powoli kancelaria przejmowała zadania wszystkie związane z obsługą prawną szpitala co generalnie się sprawdziło …. likwidując stanowisko radcy prawnego i powierzając wszystkie zadania kancelarii zewnętrznej ….”

Jak się okazuje, Sieńczewski zlikwidował stanowisko radcy prawnego w szpitalu tylko po to żeby zatrudnić „firmę” zewnętrzną w tym przypadku kancelarię adwokacką 😉

Nikt z radnych podczas sesji nie zapytał …. o nazwę kancelarii adwokackiej? … nikt nie zapytał jakie koszty związane były i są z korzystania usług tej kancelarii? …. a tak na marginesie po co zatrudniać zewnętrzną „firmę”, kancelarię adwokacką skoro wszystko w szpitalu świetnie funkcjonuje? A może jest tyle spraw sądowych … że za chwilkę trzeba będzie zatrudnić nie jedną a kilka kancelarii adwokackich 😉 Świadomość społeczna „rośnie”, coraz częściej obywatele, pacjenci przerywają zmowę milczenia. A może Sieńczewski planuje kolejne zmiany związane z pracą oddziałów wówczas obsługa kancelarii adwokackiej będzie niezbędna 😉 … interesujące czy będzie to dzierżawa na 10, 15 lat podobnie jak z niektórymi nieruchomościami w centrum miasta Gniezno 😉 i stopniowa prywatyzacja … a może ten szpital wybudowany został dla spółek, fundacji … lub innych podmiotów?

Na tej samej sesji w tej samej uchwale Sieńczewski zaplanował dodanie dwóch nowych komórek organizacyjnych na co radny Jacek Kowalski jako jedyny zareagował i powiedział ……

…. panie dyrektorze na jednym ze spotkań radnych z dyrekcją miałem pytanie czy nadbudowa w administracji nie ma wpływu na wysokość strat? Wtedy pan odpowiedział że nie. Dzisiaj kiedy przyglądam się dokładnie tej strukturze organizacyjnej mam ogromne wątpliwości.

Proszę Państwa dyrektor, z-ca dyrektora d.s. pielęgniarstwa, z-ca dyrektora d.s. lecznictwa, z-ca dyrektora d.s. ekonomicznych i do tego główny księgowy i z-ca głównego księgowego, pełnomocnik dyrektora d.s. administracji, pełnomocnik dyrektora d.s. organizacji i integracji szpitala no powiem szczerze … mam duże wątpliwości czy to nie wpływa na straty czy powiększenie strat w tym szpitalu.

Bardzo dobrze, że rada ma na dzień dzisiejszy i myślę, że tak pozostanie kontrolę nad tym bo ja mam powtarzam bardzo duże wątpliwości czy to nie jest jeden z czynników, który daje nam straty …”

Co powiedział Sieńczewski … to trzeba posłuchać 😉

Radny Jacek Kowalski skomentował krótko wypowiedź Sieńczewskiego na koniec swojej wypowiedzi dodając: ” …. dziękuję to tyle i nie oczekuję od pana odpowiedzi

… wie pan jest taka zasada daj urzędnikowi biurko uzasadnij do tego co ma robić i ile może stworzyć nie chce tutaj tych praw przytaczać bo pan je zna, pan też kończył studia więc wie pan najlepiej. Nie chciałbym dalej dyskutować na ten temat, powtarzam podtrzymuję swoje stanowisko. Uważam, że nadbudowa jest zbyt rozbudowana ….. i uważam, że bardzo dobrze jest i myślę, że się nic nie zmieni, że nadzór nad szpitalem będzie miała bezpośrednio rada a nie jakieś struktury pośrednie …. …………………… dziękuję to tyle i nie oczekuję od pana odpowiedzi …

Jak bardzo rozbudowana jest administracja szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie o czym mówił radny Jacek Kowalski wystarczy spojrzeć w poniższe dwa linki:

Uchwała została przegłosowana, tylko pięciu radnych wstrzymało się od głosu ( Robert Andrzejewski(SLD), Jacek Kowalski(SLD), Dariusz Pilak(PO), Natasza Szalaty(PiS), Beata Tarczyńska(PiS). Pozostali radni głosowali za „rozbudową” administracji szpitala.

Informujemy, że wynik finansowy szpitala za 2021r., to jest strata na poziomie około 10 671 804 zł. nie licząc zadłużenia szpitala na około 80 mln złotych

Szpital jest publiczny, utrzymywany przez podatników …. temat „gorący” dlatego wkrótce do niego powrócimy.

Tekst: Anna Nowak źródło: youtube

1 komentarz

  • Uderz w stół a nożyce się odezwą!
    Dyrekcja zamieściła w przestrzeni publicznej oburzenie ne treści zawarte w tym artykule kierując je do Redakcji … śmieszne 🙂

Dodaj komentarz