. .. Gorący temat

Gniezno – jak dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski odpowiada na pytania ….

Na naszą redakcyjną pocztę GFI wpłynęła odpowiedź na zapytania, które skierowane były do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego.

Od początku ….

W dniu 12 maja 2022r., opublikowaliśmy artykuł: Gniezno – szpital … braki w dokumentacji medycznej … kto za to odpowiada? w którym wskazaliśmy pytania, jakie redakcja GFI skierowała do dyrektora szpitala

Dla przypomnienia ….

1. Ile skarg i interwencji z podziałem na lata 2020, 2021 i do 1 kwietnia 2022 roku było przedmiotem analizy „Pełnomocnika Dyrektora ds. organizacji i integracji Szpitala oraz ds. Praw Pacjenta” Jacka Frąckowiaka?
2. Kto przyjmuje wnioski w sprawie wydania kopii dokumentacji medycznej w szpitalu, którego jest pan dyrektorem? Proszę o wskazanie nr. pokoju i nazwiska osób upoważnionych przez pana do przyjmowania takich wniosków.
3. Kogo upoważnił pan do wydawania  i poświadczania „za zgodność z oryginałem” kserokopii dokumentacji medycznej pacjenta? Proszę o wskazanie nazwisk tych osób.
4. Czy wydana przez szpital, którego jest pan dyrektorem kserokopia dokumentacji medycznej pacjentowi lub rodzinie zmarłego pacjenta powinna być cała czy może być częściowa? Ile tych części może być?
5. Ile pism z podziałem na lata 2020, 2021 i do 1 kwietnia 2022 roku z powodu braków w dokumentacji medycznej skierował do pana jako dyrektora szpitala Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie?
6. Czy jeden z członków dyrekcji szpitala, którego jest pan dyrektorem ma prawo wydawać na płycie fragmenty dokumentacji medycznej osobie do tego nie upoważnionej przez rodzinę?
7. Ile postępowań prokuratorskich w sprawie błędu medycznego toczy się obecnie przeciwko szpitalowi, którego jest pan dyrektorem?

Skan odpowiedzi ze Szpitala ….

Powyższe informacje od dyrekcji szpitala (dlaczego od dyrekcji a nie dyrektora Grzegorza Sieńczewskiego do którego skierowane były pytania !!!!) nie odzwierciedlają stanu faktycznego, ponieważ m.in. redakcja GFI jest w posiadaniu dokumentów z których jednoznacznie wynika, że Rzecznik Praw Pacjenta w Warszawie informował w piśmie z 2022r., skierowanym bezpośrednio do dyrektora szpitala Grzegorza Sieńczewskiego o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia praw pacjenta. Nieprawdziwa więc jest odpowiedź na pytanie numer 5.

Dlaczego dyrekcja szpitala (???) nie odpowiedziała konkretnie na pytania 2,3,4,6 zadane przez redakcję GFI?

Jednocześnie informujemy, że do chwili publikacji niniejszego artykułu dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski nie udzielił nam odpowiedzi na pytania zawarte w artykule: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zataja dokumentację medyczną pacjenta …. dlaczego?

  • czy na terenie szpitala, którego jest pan dyrektorem dopuszczalne jest aby z-ca dyrektora Mateusz Hen przekazywał jakąkolwiek dokumentację pacjenta osobom do tego nieupoważnionym, drogą pozasłużbową, niezgodnie z zasadami RODO, niezgodnie z procedurami ISO?
  • dlaczego w dokumentacji medycznej zmarłego Pana Marcina zabrakło kompletnej dokumentacji z SOR?

A nawiasem mówiąc – jeżeli odpowiedź podpisała osoba na stanowisku kierownika Biura Dyrekcji – nasuwa się pytanie – ile osób zatrudnionych jest w biurze dyrekcji szpitala, skoro posiada ono swojego kierownika?

Dziękujemy, że przeczytałeś do końca Gniezno-Fakty-Interwencje

Tekst: Anna Nowak

Komentarze

  • Kolesiostwo i rękę rękę myje oto Gnieznieski szital!!!! Są ludzie którzy są uparci i będą dążyć do prawdy, także PANOWIE może być nie ciekawie dla was jak prawda wyjdzie na jaw.

Dodaj komentarz