.. Interwencje

Gniezno – szpital … cóż uradziła Rada Społeczna?

Starosta Piotr Gruszczyński jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala,  nie poinformował naszej redakcji o posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

Redakcja GFI dotarła jednak do dokumentów z których wynika że:

W dniu 12 maja 2022r., członkowie Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie zostali poinformowani o posiedzeniu Rady Społecznej mającym się odbyć w dniu 19 maja br. o godz. 12.00 w budynku administracji Szpitala przy ul. Św. Jana 9 w Sali Konferencyjnej. Informację przekazał e-mailem Karol Napierała, który pełni w szpitalu funkcję pełnomocnik dyrektora ds. administracji.

W porządku obrad m.in., zaplanowano:

 1. Przyjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala.

Zmiany regulaminu podyktowane koniecznością stałego uregulowania sposobu podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, które do tej pory regulowane były Postanowieniem nr 1/2020 Rady Społecznej. Dokument przedstawiony na Radzie społecznej ponownie – po sugestiach zmian przekazanych przez mecenasa Badurę. Po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną dokument powinien zostać zatwierdzony przez podmiot tworzący.

Poniżej treść uchwały:

W poniższym linku treść nowego regulaminu Rady Społecznej Szpitala

2. Przyjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego szpitala

Aktualizacja dokumentu wynikająca ze zmian wprowadzonych w Statucie Szpitala na marcowej Sesji Rady Powiatu tj. aktualizacja schematu organizacyjnego w postaci likwidacji stanowiska Radcy Prawnego, utworzenia komórki organizacyjnej „Fizjoterapeuci”, utworzenia komórki organizacyjnej „Centralna Sterylizatornia”.

Poniżej treść uchwały:

W poniższym linku treść nowego regulaminu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie

3. Przyjęcie Uchwały sprawie zaopiniowania planu zakupów i robót inwestycyjnych na rok 2022.

Poniżej treść uchwały:

Najważniejsze plany zakupów 😉 który prezentuje poniższy link:

Dla przypomnienia w skład Rady Społecznej Szpitala wchodzą:

 • Przewodniczący – Piotr Gruszczyński
 • Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Monika Twardowska
 • członek – Dariusz Igliński
 • członek – Marcin Makohoński
 • członek – Anna Jung
 • członek – Ewa Mądra
 • członek – Edward Załęski
 • członek – Paulina Hennig-Kloska
 • członek – Monika Boruszewska
 • członek – Danuta Winiarska
 • członek – Jerzy Berlik
 • członek – Tadeusz Purol

Pytanie … dlaczego nie poinformowano redakcji GFI o posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala – pozostaje bez odpowiedzi …. tymczasem nasza redakcja w dniu dzisiejszym skierowała do przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala poniższe zapytania i wnioski o kserokopię dokumentów:

 • wnoszę o kserokopię protokołu wraz z wszystkimi załącznikami z posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, które odbyło się w dniu 19 maja 2022r.
 • wnoszę o kserokopię regulaminu Rady Społecznej Szpitala wraz z wszystkimi załącznikami, który obowiązywał do dnia 19 maja 2022r.
 • wnoszę o kserokopię regulaminu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie wraz z wszystkimi załącznikami, który obowiązywał do dnia 19 maja 2022r.

Na zakończenie, krótkie info ….. jak wynika z planu zakupów i robót inwestycyjnych na 2022 dla powiatowego szpitala zaplanowano kolejne wydatki na około 1 mln zł w tym z powiatu 200 000zł.

Dla przypomnienia:

Do chwili obecnej nie opublikowano na stronie szpitala umowy wraz z załącznikami na zaciągniętą przez Szpital pożyczkę na sumę 50 mln zł w BFF Polska S.A., która jak się okazuje wraz z odsetkami (około 20mln zł!!!) spłacana będzie do 2034r.

Mateusz Hen w dniu 14 czerwca 2018r. wypowiedział umowę firmie Alstal na budowę szpitala …… a następnie w dniu 20.08.2019r., podpisał z tą samą firmą aneks do umowy z dnia 10 maja 2017r., na dalszą kontynuację rozbudowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na kwotę wyższą o około 6,5 mln zł

Niezmiernie ciekawe jest jak Rada Społeczna Szpitala zaopiniowała obie powyższe sprawy?

Tekst: Anna Nowak

Dodaj komentarz