.. Informacje

Komunikat – ” … to nie oznacza, że powiedzieliśmy w tej sprawie ostatnie słowo … „

O psychiatrii dziecięcej w szpitalu „Dziekanka” redakcja GFI nie pisała żadnych artykułów. Może dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu skierował do nas komunikat prasowy, który poniżej publikujemy:

Komunikat prasowy z 20 maja 2022 roku

Wobec doniesień medialnych o wzmożonej aktywności różnych politycznych ugrupowań, które podzielają naszą troskę o losy psychiatrii dziecięcej w naszym szpitalu „Dziekanka” informujemy, że:

Po pierwsze: doceniamy te troskę

Po drugie: stanowczo oświadczamy, że robiliśmy i robimy wszystko, co w naszej mocy, by dzieci wymagające zaopatrzenia w świadczenia psychiatryczne w naszej specjalistycznej placówce w Gnieźnie mogły tam znaleźć dla siebie pomoc, o czym informowali zarówno dyrektor „Dziekanki” Marek Czaplicki, jak i Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa, której podlegają sprawy dotyczące naszych szpitali wojewódzkich.

Po trzecie: stanowczo jednak nie możemy się zgodzić z licznymi propozycjami, byśmy dopłacali do kontraktów dla lekarzy psychiatrów. Nie mamy takiej możliwości, bo to jest niezgodne z prawem, innymi słowy jest to nielegalne.

Po czwarte: nie ustajemy w poszukiwaniu lekarzy – psychiatrów dziecięcych i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nasz szpital mógł dalej pomagać dzieciom i młodzieży, ale w ramach określonych obowiązującym w Polsce prawem.

Przypomnijmy, że  dyrekcja „Dziekanki” nawiązała kontakt z uczelniami kształcącymi lekarzy, prowadzi też bezpośrednie rozmowy z lekarzami specjalistami z terenu całego województwa wielkopolskiego, ale i z województw sąsiadujących. Niestety, powody odmowy podjęcia współpracy, z którymi się styka, to najczęściej obciążenie pracą, jakie generuje specyfika działania szpitala (m.in. konieczność całodobowego dyżurowania czy bardzo trudny charakter pracy przy pacjentach w stanie ostrym), a przede wszystkim alternatywa pracy w poradniach, co jest znacznie bardziej opłacalne. Ale to nie oznacza, że powiedzieliśmy w tej sprawie ostatnie słowo.

Anna Parzyńska – Paschke

Oddział Prasowy 

Biuro Komunikacji Zewnętrznej i Promocji

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Dodaj komentarz