.. Z sali sądowej

Jest wyrok … i dalej tak samo …

19 sierpnia 2021r., w Sądzie Rejonowym w Słupcy – Wydział II Karny zapadł wyrok z oskarżenia Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie przeciwko Piotrowi M. o wykroczenie z art. 51§1 kw.

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał ….. ” Obwinionego Piotra M. uznaje się winnym tego, że w okresie …….. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie, w rejonie Alei Plażowej i Jasnej publicznie poprzez głośne odtwarzanie muzyki zakłócił spokój w godzinach popołudniowych i wieczornych …….. prowadzącym sąsiedni dom wczasowy ….. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza obwinionemu karę grzywny w wysokości 500 złotych …. ”

Ale od początku ….

Do redakcji GFI zgłosili się właściciele nieruchomości, którzy od 2012 roku prowadzą dom wczasowy i przez ostatnie 5 lat niepokojeni są przez „sąsiada” , któremu Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wydzierżawił grunt pod działalność gospodarczą. W tej sprawie kierowali liczne pisma do burmistrza i radnych w Witkowie. Mimo licznych próśb o interwencję władze Witkowa przyjmowały bierną postawę. Mało tego nie dopilnowały, że uciążliwy „sąsiad” przystąpił do kolejnego przetargu pod nazwą innej firmy 😉

6 lipca 2022r., redakcja GFI podczas spotkania, które odbyło się w budynku urzędu wskazała, że uciążliwy „sąsiad” nie przestrzega warunków umowy najmu m.in. w punktach:

 • punkt 1 – „Grunty przeznaczone są do prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej: handlowej, usługowej lub gastronomicznej związanej z rekreacją i wypoczynkiem (z wyłączeniem salonu gier, organizowania imprez muzycznych, tanecznych, karaoke itp.). Posadowienie obiektu nietrwale związanego z gruntem zgodnie z wymogami prawa budowlanego wymaga akceptacji Wynajmującego.
 • punkt 10 – „Najemca nie może oddać przedmiotu najmu osobie trzeciej do korzystania, jak również przelewać praw z umowy bez zgody na piśmie Wynajmującego.”
 • punkt 12 – „Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulujących zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie..”

Podczas rozmowy, burmistrz Marian Gadziński nie ukrywał zdziwienia, że ktoś interesuje się tą sprawą. My również byliśmy zdziwieni, że burmistrza nie interesuje los poszkodowanych, dręczonych ludzi.

Po naszej interwencji w dniu, 8 lipca 2022r., wysłano pismo rozwiązujące umowę najmu bez okresu wypowiedzenia. W piśmie skierowanym do redakcji GFI pracownik urzędu informuje, że w wypowiedzeniu nie został wskazany termin do opuszczenia terenu ponieważ jest on określony w umowie i wynosi 14 dni od daty ustania najmu.

Terminy mijają … tymczasem uciążliwy „sąsiad” ….

 • nadal prowadzi działalność gospodarczą w ośrodku wypoczynkowym w Skorzęcinie
 • nadal nie przestrzega regulaminu ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie
 • nadal nie przestrzega warunków zawartych w umowie najmu
 • nadal wielokrotnie interweniuje Policja z Witkowa
 • do tego wszystkiego jako jedyny w przestrzeni publicznej reklamuje alkohol

Telefonicznie skontaktowaliśmy się z Piotrem M., który powiedział, że jego prawnicy już działają i zrobi odwołanie. Pytamy się „odwołanie od czego” 😉 przecież publicznie nie przestrzega warunków zawartych w umowie najmu. Do tego wszystkiego wspomniał nam, że co niektórzy turyści podpisują się pod jego petycją, którą chcą przekazać burmistrzowi. Zapytaliśmy się – „czy to prawda, że w petycji wpisują swoje pesele” odpowiedział, że co niektórzy tak 😉

Czy w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie respektowane jest prawo i czy równo przestrzegane jest względem wszystkich przebywających tam osób? Kto za to odpowiada?

Tekst: Anna Nowak

Chcesz wiedzieć więcej

⬇️

1 komentarz

 • JAKI WYPOCZYNEK
  WYPOCZYNEK? ?? CO ZA BEZPIECZENSTWO???
  ZASRANY SORZECIN TOALETY ??? W WODZIE ?? STREFA CISZY ???GDZIE???
  WSTYD CO GMINA ZROBIŁA Z OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO
  TYLKO PIENIADZE NA BRAMIE JUZ CZYCHAJA A NOCAMI ZAPOMNIJ O SNIE CZY WYPOCZYNKU
  SOBOTA NIEDZIELA 20 000 LITROW MOCZU POZOSTAWIONE W JEZIORZE SYF TO MALO POWIEDZIANE

Dodaj komentarz